Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 126 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. DOMÄNENMATRIX UM DAS BEDEUTUNGSSPEKTRUM DES AUSDRUCKS ‘GLÜCK‘ ANHAND WISSENSCHAFTLICHER UND ALLTÄGLICHER KONZEPTUALISIERUNGEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Rural commune’s website contents in the process of forming its tourist image. The case of Czosnów, Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
3. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej kluczowym elementem podniesienia poziomu jakości usług turystycznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
5. Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
6. The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
7. Rozwój usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne działające w Polsce w latach 2006–2015
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
8. Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
9. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
10. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
11. EINE PROZESSUALE ANALYSE VON ELEMENTEN DER BASISDOMÄNEN IM VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
12. Rola rolnictwa w kreowaniu trwałego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
13. Systemy wsparcia innowacji ekologicznych Polski Wschodniej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
14. Potencjał i efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych - Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej w świetle danych FADN
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
15. Ekologiczna świadomość backpackerów
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
16. Skrzydlate słowa Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
17. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
18. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
19. Usługi biegłego rewidenta dla MSP – wartością dla przedsiębiorcy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
20. Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
21. Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
22. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
23. WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
24. MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
25. Zu der Schnittstelle zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
26. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
27. EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE JAKO STYMULATORY ROZWOJU LOKALNEGO I WSPÓLNOT LOKALNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
28. Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter „neuer Wörter“ mit entlehnten Komponenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
29. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
30. Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
31. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
32. Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
33. Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
34. Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
35. Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości Inowłódz w województwie łódzkim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
36. The cloud computing technology for future digital transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
37. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
38. Stages of Vacation Planning by the Academic Youth in 2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
39. Two Generations of Backpackers. Identifying the Multisectional Structures of Backpacking Tourism Participants in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
40. Quo vadis, socjologio?
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Przejdź
41. Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
42. Efektywność produkcyjna i dochodowa polskich gospodarstw mlecznych o różnej koncentracji krów w świetlne FADN
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
43. Czynniki produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach różnych typów rolniczych w świetle FADN
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
44. Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
45. Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
46. Wybrane aspekty procesów globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
47. Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
48. Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
49. Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
50. Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
51. Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
52. Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
53. Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
54. Potencjał turystyczny Uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój w ocenie kuracjuszy zagranicznych
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
55. Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
56. Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
57. Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
58. Identyfikacja czynników determinujących działalność przeładunkową w małych portach morskich na przykładzie portu Darłowo
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
59. Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
60. Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
61. Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
62. Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
63. Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
64. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
65. Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
66. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
67. Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
68. Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
69. Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
70. Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
71. Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
72. Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
73. Depreciation in the Polish Income Tax System
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
74. Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
75. O kilku skrzydlatych słowach Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
76. Cultural Heritage of Pałuki in Relation to Development of Agritourism in the Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
77. Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
78. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
79. Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
80. Funkcja barw w językowej kreacji świata fl ory w Dolinie Issy Czesława Miłosza
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
81. Rozwój znaczeniowy wyrażenia pospolite ruszenie w polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
82. Wyrażenie biały kruk w dziejach języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
83. Contemporary tax depreciation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
84. Backpackerzy na australijskim rynku pracy. Innowacyjne rozwiązania
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
85. Znaczenie turystyki żeglarskiej w rozwoju lokalnej gospodarki na przykładzie gminy Darłowo
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
86. MODELE PRZEWOZOWE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W SIECI TRANSEUROPEJSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
87. Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
88. Wpływ wsparcia z funduszy unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
89. Aktualizacje zwrotu 'wyjść z szuflady' w tekstach współczesnej polszczyzny
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
90. The Effect of Corrective Exercises on the Range of Motion of the Hip Joints and the Result Obtained in the Deep Squat of FMS Test
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
91. Tourist attractiveness of continents and countries in the opinion of Polish tourists
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
92. Przychody zwrotne i ich przeznaczenie w JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
93. Wybrane zagadnienia konsumpcji. Próba porównania szczecińskiego modelu konsumpcji artykułów żywnościowych z modelem krajowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
94. Sytuacja na światowym rynku nasion oleistych, olejów i tłuszczów oraz makuchów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
95. An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
96. Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
97. Investment activity of the territorial self-government in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
98. The low – budgeting concept of backpacking
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
99. Inne strony początkowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
100. Spis treści
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
Strona