Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Two Generations of Backpackers. Identifying the Multisectional Structures of Backpacking Tourism Participants in Poland
(Dwa pokolenia backpackerów. Identyfikacja wieloprzekrojowych struktur uczestników turystyki backpackerskiej w Polsce.)

Autorzy: Jolanta Barbara Jabłonkowska
University School of Physical Education in Wrocław, Poland
Słowa kluczowe: Polska podróże seniorzy backpacking urystyka alternatywna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (89-103)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Backpacking w Polsce jest zagadnieniem wciąż nowym i nierozpoznanym. Aby znaleźć odpowiedź na pytania o profil demograficzny polskich backpackerów, przeprowadzono od października 2013 do czerwca 2014 roku badania. Do wybrania grupy reprezentatywnej posłużono się metodą celową. Za podstawowe kryterium selekcji przyjęto kryterium tożsamościowe oraz demograficzne. Wybrano 100 osób z przedziału wiekowego pomiędzy 18. a 25. rokiem życia oraz 100 osób – pomiędzy 60. a 75. rokiem życia. Celem badania była identyfikacja i opis wieloprzekrojowych struktur uczestników backpackingu w Polsce. W artykule zostały zaprezentowane wyniki ukazujące społeczno-demograficzne aspekty polskiego backpackingu młodego i senioralnego pokolenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aitchison, C. (2003). Gender and Leisure: Social and Cultural Perspectives. Routledge: London.
2.Backpacker sector New Zealand (2010). Series a3. Available at: www.tourismresearch.govt.nz/accprofile (20.05.2012).
3.Cohen, E. (2003). Backpacking: Diversity and change. Tourism and Cultural Change, 1 (2): 95–110.
4.Cohen, S.A. (2011). Lifestyle Travellers. Backpacking as a Way of Life. Annals of Tourism Research, 38 (4): 1535–1555.
5.Cymańska-Garbowska, B., Steblik-Wlaźlak, B. (2011). Podstawy turystyki. Warszawa: Wydawnictwo REA.
6.Dłużewska, A. (2004). Bag Packers czyli ludzie z plecakiem. Biznes i Turystyka, 25: 26–32.
7.ECI Africa (2006). Backpacking Tourism Sector Study. Johannesburg.
8.Fischer, J., Rostami, S., Peet, A., Dean, J., Debattista, J., Allen, K. (2010). Sex, drugs and backpacking: Study report.
9.Queensland: Alcohol Education & Rehabilitation Foundation Ltd.
10.Gaj, J. (2006). Dzieje turystyki w Polsce. Warszawa: DrukTur.
11.Jabłonkowska, J.B. (2013). Backpacker tourism among Polish seniors. In: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (eds), Education and upbringing in the educational school system (pp. 319–329). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza ‘Humanitas’.
12.Jabłonkowska, J.B. (2014). Backpacking a dwa pokolenia turystów – wstęp do badań nad definicją. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 46, 37–45.
13.Jarvis, J., Peel, V. (2005). The Backpacker Boom Around the Globe. Centre for Global Movements. Melbourne: Monash University.
14.Loker-Murphy, L. (1996). Backpackers in Australia: A Motivation-based Segmentation Study. Journal of Travel and Tourism Marketing, 5 (4), 23–45.
15.MacCannell, D. (1992). Empty Meeting Grounds: The Tourist Papers. London: Routledge.
16.Murphy, L. (2001). Exploring Social Interactions of Backpackers. Annals of Tourism Research, 28 (1), 50–67.
17.Niggel, Ch., Benson, A. (2008). Exploring the Motivations of Backpackers: The Case of South Africa. In: K. Hannam, I. Ateljevic (eds), Backpacker Tourism: Concepts and Profiles (pp. 144–156). Clevedon–Buffalo–Toronto: Channel View Publications.
18.O’Reilly, C.C. (2006). From Drifter to Gap Year Tourist: Mainstreaming Backpacker Travel. Annals of Tourism Research, 33 (4), 998–1017.
19.Patyra, A., Dłużewska, A. (2015). Backpacking – historia, ramy, rozwój. Turystyka kulturowa, 11, 40–54.
20.Pearce, P.L. (1990). The backpacker phenomenon: Preliminary answers to basic questions. Townsville: James Cook University.
21.Pearce, P.L. (2006). Backpackers and backpacking – a fresh look. Tourism Recreation Research, 31 (3), 53–59.
22.Pearce, P.L., Murphy, L., Brymer, E. (2009). Evolution of the backpacker market and the potential for Australian tourism. Queensland: Gold Coast.
23.Richards, G., Wilson, J. (2003). Today’s Youth Travellers: Tomorrow’s Global Nomads. New Horizons in Youth and Student Travel. A Report for the International Student Travel Confederation (ISTC) and Association of Tourism and Leisure Education (ATLAS). Amsterdam: International Student Travel Confederation (ISTC).
24.Riley, P. (1988). Road Culture of International Long-Term Budget Travelers. Annals of Tourism Research, 15 (3), 313–328.
25.Sørensen, A. (2003). Backpacker ethnography. Annals of Tourism Research, 30 (4), 847–867.
26.Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
27.Wilson, E., Ateljevic, I. (2008). Challenging the ‘Tourist Other’ Dualism: Gender, Backpackers and the Embodiment of Tourism Research. In: K. Hannam, I. Ateljevic (eds). Backpacker Tourism: Concepts and Profiles (pp. 95–110). Clevedon–Buffalo–Toronto: Channel View Publications.
28.Wiza, A. (2013). Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów). Poznań: AWF.
29.Wiza, A. (2014), Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie. Turystyka Kulturowa, 11, 39–52.
30.Tamazos, K. (2015). Backpacking Through an Ontology of Becoming: A Never-ending Cycle of Journeys: The Backpacker as a Campbellian Hero. International Journal of Tourism Research, 4, 1–19.