Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Collaboration Between Lowersilesian Cultural Tourism Attractions – A Reality or a Dream of a Future?


(Formy współpracy stosowane przez Kulturowe atrakcje turystyczne na dolnym śląsku – rzeczywistość czy marzenie przyszłości?)
13 (7-19) Marta Drozdowska, Magdalena Duda-Seifert, Małgorzata Leśniak Więcej
2.

Branding in the Activities Of European of National Tourism Organizations (NTO)


(Branding w działaniach europejskich narodowych organizacji turystycznych (NTO))
13 (21-33) Mirosław Marczak Więcej
3.

The Quality of Life of the Residents of Tourist Reception Areas According to Selected Indicators


(Jakość życia ludności w obszarach recepcji turystycznej w świetle wybranych wskaźników)
9 (35-43) Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, Iwona Józefowicz Więcej
4.

Certificates as a Way to Regulate Functioning of Tourist Entities on the Spa & Wellness Services Market


(Certyfikaty sposobem regulacji funkcjonowania podmiotów turystycznych na rynku usług Spa i Wellness)
9 (45-53) Małgorzata Januszewska, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Elżbieta Nawrocka Więcej
5.

Stages of Vacation Planning by the Academic Youth in 2015


(Etapy planowania wypoczynku wakacyjnego przez młodzież akademicką w 2015 roku)
11 (53-63) Jolanta Cichowska Więcej
6.

The Concept of Smart Hotels as an Innovation on the Hospitality Industry Market – Case Study of Puro Hotel in Wrocław


(Koncepcja smart hoteli jako innowacja na rynku hotelarskim – studium przypadku Hotelu Puro we Wrocławiu)
11 (65-75) Daria E. Jeremen, Małgorzata Jędrasiak, Andrzej Rapacz Więcej
7.

Consumption Behaviours in the Market of Tourist Services. Motivations and Needs for Holiday Trips of Tourism and Recreation Students


(Zachowania konsumpcyjne na ryku turystycznym. Motywacje i potrzeby wyjazdów wakacyjnych studentów kierunku turystyka i rekreacja.)
11 (77-87) Blanka Gosik Więcej
8.

Two Generations of Backpackers. Identifying the Multisectional Structures of Backpacking Tourism Participants in Poland


(Dwa pokolenia backpackerów. Identyfikacja wieloprzekrojowych struktur uczestników turystyki backpackerskiej w Polsce.)
15 (89-103) Jolanta Barbara Jabłonkowska Więcej
9.

Adaptation of Hotel Establishments for Business Tourism in Poland


(Przystosowanie obiektów hotelowych dla potrzeb turystyki)
9 (105-113) Ewa Lipianin-Zontek Więcej
10.

Integration in Tourism Distribution Channels and Bargain Power Of Tour Operators Over Accommodation Establishments: TUI and Thomas Cook Cases


(Integracja kanałów dystrybucji jako okazja wzmocnienia siły turoperatorów wobec obiektów noclegowych – studium przypadku TUI i Thomas Cook)
10 (115-124) Mustafa Boz Więcej
11.

Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland


(Wpływ globalnego kryzysu finansowego na branżę turystyki festiwalowej, koncertowej i klubowej w Polsce)
8 (125-132) Michał Niewiadomski, Jakub Piecuch Więcej
12.

Preferences and Motives of Consumer Behavior in the Process of Purchasing Travel Insurance


(Preferencje i motywy zachowań klientów w procesie zakupu ubezpieczeń turystycznych)
7 (133-139) Beata Nowotarska-Romaniak Więcej
13.

Tourism Activity in the Third Age Group: its Characteristics on Selected Examples


(Aktywność turystyczna wśród seniorów: charakterystyka na wybranych przykładach)
11 (141-151) Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska, Krzysztof Widawski Więcej
14.

Planning Short-Stay ‘Weekend Breaks’ Based on the Cultural, Natural And Social Resources of the Small Town


(Planowanie krótkich pobytów weekendowych i świątecznych opartych o kulturowe, przyrodnicze i społeczne walory małych miast)
11 (153-163) Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka Więcej
15.

Determinants and Barriers to the Tourism Development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury Region


(Determinanty i bariery rozwoju turystyki w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz w regionie Warmii i Mazur)
8 (165-172) Iwona M. Batyk Więcej
16.

Hiking Trails as the Tourist Potential of Szczytna City and Municipality


(Piesze szlaki turystyczne potencjałem turystycznym miasta i gminy Szczytna)
12 (173-184) Eleonora Gonda-Soroczyńska, Iga Wiktoria Michalak Więcej
17.

Implementation Possibilities of a System For Management and Measuring of Sustainable Development of Tourism in Metropolitan Areas: The Case of Poznań Agglomeration


(Możliwości wdrażania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w regionach metropolitarnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej)
11 (185-195) Anna Królikowska-Tomczak Więcej
18.

The Role of Cruising Tourism in Tourism Development of Split


(Znaczenie crusingu w rozwoju turystyki w Splicie)
13 (197-209) Mili Razović Więcej
19.

Residents’ Attitude Toward Tourism in Zwierzyniec Town


(Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje rozwoju turystyki. Nastawienie społeczności lokalnej do rozwoju turystyki w gminie Zwierzyniec)
9 (211-219) Andrzej Tucki, Anja Tuohino Więcej