Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Hiking Trails as the Tourist Potential of Szczytna City and Municipality
(Piesze szlaki turystyczne potencjałem turystycznym miasta i gminy Szczytna)

Autorzy: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, POLAND

Iga Wiktoria Michalak
Wrocław University of Environmental and Life Sciences, POLAND
Słowa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne piesze szlaki turystyczne potencjał turystyczny turystyka Szczytna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (173-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W przedstawionych badaniach zwrócono uwagę na potencjał turystyczny miasta i gminy Szczytna, położonych w województwie dolnośląskim, w bliskim sąsiedztwie znanych uzdrowisk Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój. Szczególną rolę przypisano pieszym szlakom turystycznym, bowiem uznano je jako te, które przyciągają i przyciągać będą turystów i potencjalnych inwestorów. Na terenie miasta i gminy Szczytna występują nieliczne zabytki architektoniczne, zabytkowe elementy małej architektury, ciekawe formy ochrony przyrody: Park Narodowy Gór Stołowych, Torfowisko pod Zieleńcem (rezerwat przyrody), Góry Bystrzyckie i Orlickie (obszar chronionego krajobrazu), obszar Natura 2000, 8 pomników przyrody. Wszystkie te wymienione elementy podziwiać można, przemierzając piesze szlaki turystyczne, których, na terenie gminy Szczytna, jest obecnie około 115 km długości. W ramach prowadzonych badań przeanalizowano ponad 70 km tychże. Długość i gęstość szlaków implikuje dużą atrakcyjność badanego obszaru, dlatego poszukiwano miejsc o wysokim potencjale turystycznym. Do zwaloryzowania szlaków turystycznych wybrano Metodę krzywej wrażeń Wejcherta, która pozwoliła na dokonanie ich oceny. Na podstawie jej wyniku wskazano miejsca pod nowe inwestycje turystyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudzińska, A., Świerk, D., Jeleniewska, M., Urbański, P. (2014). Perception-Based Valuation of Landscape in the Area around Lake Rusałka in Poznań, Poland, Using Wejchert’s Impression Curve Method. Barometr Regionalny, 12 (1), 79–88.
2.Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
3.Gonda-Soroczyńska, E. (2010). Elementy zagospodarowania turystycznego w Karpaczu. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVI, 375–384.
4.Gonda-Soroczyńska, E. (2014) Wielofunkcyjność czy jednofunkcyjność? Uzdrowiska w obliczu przemian przestrzennych? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367, 68–75.
5.Gordon, A. (ed.) (2003). Turystyka w gminie i powiecie (pp. 116–119). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
6.Hopfer, A., Cymerman, R., Nowak, A. (1982). Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich (pp. 128–142). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
7.Kurek, W. (2008). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Mordwa, S. (2009). Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 10, 89–98.
9.Obidziński, A., Żelazo, J. (red.) (2011). Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza (pp. 109–110). Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
10.Petryszyn, J., Zuzańska-Żyśko, E. (2008). Od funkcji przemysłowej do turystycznej – przykład Ustronia (pp. 133–144). In: I. Jażdżewska (ed.), Funkcja turystyczna miast. XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: UŁ.
11.Pilch, J. (1978). Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa: Arkady 2005.
12.Rejestr pomników przyrody w województwie dolnośląskim, http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody.
13.Staffa, M. (1996). Słownik geografii turystycznej Sudetów. T. 13. Góry Stołowe (pp. 236–241). Warszawa: PTTK “Kraj”.
14.Website http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf.