Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Kontakt

dr hab. prof. US- Beata Meyer - redaktor naukowy

dr Anna Gardzińska - sekretarz redakcji

email: ept.szczecin@wp.pl