Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Recenzenci

Recenzenci czasopisma:

w 2019 roku:

 • Prof. dr hab. Joanna Kizielewicz (Uniwersytet Morski w Gdyni)
 • Prof. dr hab. Jacek Ruszkowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. Mariusz Sołtysik (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. Jan Wendt (Uniwerytet Gdański)

w 2018 roku:

 • Prof. dr hab. J. Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. J. Ruszkowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. J. Sikora (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Prof. dr hab. M. Sołtysik (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. J. Wendt (Uniwerytet Gdański)
 • Prof. I. Županović (Faculty of Business and Tourism

w 2017 roku:

 • Prof. dr hab. J. Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. K. Borodako (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. T. Brzezińska-Wójcik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Prof. dr hab. E. Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • Prof. dr hab. A. Hadzik (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach),
 • Prof. dr hab. W. Kurek (Uniwersytet Jagielloński),
 • Prof. dr hab. J. Marak (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. E. Nawrocka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. A. Niemczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. A. Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. P. Oleśniewicz  (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. J. Ruszkowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. R. Seweryn (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. J. Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. A. Świeca (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Prof. dr hab. A. Szromek (Politechnika Śląska),
 • Prof. dr hab. A. Zajadacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. T. Żabińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • Prof. dr hab. K. Żelazna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula),
 • Prof. dr hab. M. Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

w 2016 roku:

 • Prof. dr hab. J. Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. T. Brzezińska-Wójcik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Prof. dr hab. E. Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • Prof. dr hab. A. Hadzik (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach),
 • Prof. dr hab. W. Kurek (Uniwersytet Jagielloński),
 • Prof. dr hab. J. Marak (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. E. Nawrocka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. A. Niemczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. A. Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. P. Oleśniewicz  (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. J. Ruszkowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. R. Seweryn (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. J. Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. A. Świeca (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Prof. dr hab. A. Szromek (Politechnika Śląska),
 • Prof. dr hab. A. Zajadacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. T. Żabińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • Prof. dr hab. K. Żelazna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula),
 • Prof. dr hab. M. Żemła (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa).

 

w 2015 roku:

 • Prof dr hab. J. Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof. dr hab. E. Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • Prof. dr hab. M. Jalinik (Politechnika Białostocka),
 • Prof. dr hab. E. Jakubowicz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. W. Kurek (Uniwersytet Jagielloński),
 • Prof. dr hab. J. Marak (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. A. Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. J. Ruszkowski (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach),
 • Prof. dr hab. J. Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. A. Świeca (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Prof. dr hab. A. Szromek (Politechnika Śląska),
 • Prof. dr hab. M. Więckowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego Polskiej Akademii Nauk),
 • Prof. dr hab. T. Żabińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • Prof. dr hab. K. Żelazna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula),
 • Prof. dr hab. M. Żemła (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa).

w 2014 roku:

 • Prof dr hab. J. Berbeka (Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Prof dr hab. L. Butowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula),
 • Prof. dr hab. E. Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • Prof. dr hab. M. Jalinik (Politechnika Białostocka),
 • Prof. dr hab. E. Jakubowicz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Prof. dr hab. W. Kurek (Uniwersytet Jagielloński),
 • Prof. dr hab. J. Marak (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu),
 • Prof. dr hab. A. Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. J. Ruszkowski (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach),
 • Prof. dr hab. J. Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. A. Świeca (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Prof. dr hab. A. Szromek (Politechnika Śląska),
 • Prof. dr hab. M. Więckowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego Polskiej Akademii Nauk),
 • Prof. dr hab. T. Żabińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • Prof. dr hab. K. Żelazna (Akademia Finansów i Biznesu Vistula),
 • Prof. dr hab. M. Żemła (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa).

Procedura recenzji

Etap 1
Po wpłynięciu artykułu następuje jego wstępna ocena (przez redaktora tematycznego) dotycząca zgodności treści artykułu z tematyką czasopisma oraz spełnienia wymogów formalnych (objętość, redakcja tekstu, cytowania, jakość elementów graficznych, streszczenie). Pozytywna ocena skutkuje przekazaniem artykułu do właściwej recenzji.

Etap 2
Do każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, zatrudnionych w wiodących uczelniach w Polsce i za granicą. W uzasadnionych przypadkach dla autorów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego, recenzentem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego; recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości); recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej).

Etap 3
W razie otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji praca kierowana jest do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca.

Osobom, których artykuł nie zostanie zakwalifikowany do dalszego etapu procesu wydawniczego, zostanie zwrócona wniesiona płatność, pomniejszona o koszty recenzji.