Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Tourism Activity in the Third Age Group: its Characteristics on Selected Examples
(Aktywność turystyczna wśród seniorów: charakterystyka na wybranych przykładach)

Autorzy: Piotr Oleśniewicz
University School of Physical Education in Wrocław

Julita Markiewicz-Patkowska
WSB University in Wrocław

Krzysztof Widawski
University of Wrocław, POLAND
Słowa kluczowe: turystyka senioralna motywacje turystyczne czynniki hamujące rozwój turystyki oferta turystyczna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (141-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy funkcjonowania i perspektyw rozwoju turystyki senioralnej. Analizę przeprowadzono na podstawie opinii członków dwóch aktywnych sekcji stowarzyszenia zajmującego się promocją zdrowia. Analizę ankiet poprzedza krótka prezentacja działalności stowarzyszenia. Badanie przeprowadzono na 68 seniorach. Pytania ankietowe dotyczyły czterech głównych tematów: dane osobowe oraz dotyczące stanu zdrowia, preferowane formy aktywności rekreacyjnej, główne cele podróżowania i motywacji turystycznej oraz najważniejsze czynniki hamujące aktywność turystyczną respondentów. Grupę badanych poproszono także o ocenę oferty turystycznej widocznej na rynku Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które warto byłoby w niej zmienić.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acevedo, C.R. (2003). Motivos para viajar: um estudio com turistas maduros no contexto brasileiro. FACEP Pesquisa, 6 (3), 78–87.
2.Alcaide Casado, J.C. (2005). Dónde está el marketing para mayores? Marketing + Ventas, 205, 46–57.
3.Alén, E., Domínguez, T., Losada, N. (2012). New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism. In: M. Kasimoglu (ed.), Visions for Global Tourism Industry. Creating and Sustaining Competitive Strategies (pp. 139–166). Rijeka: InTech.
4.Buhalis, D., Darcy, S. (2011). Introduction: From disabled tourists to accessible tourism. In: D. Buhalis, S. Darcy (eds.), Accessible Tourism: Concepts and Issues (pp. 1–20). Bristol: Chanel View Publications.
5.Dąbrowski, A. (ed.) (2006). Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Wychowania Fizycznego.
6.Darcy, S. (2006). Setting a research agenda for accessible tourism. Gold Coast: CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
7.Darcy, S., Dickson, T. (2009). A Whole of Life Approach to Tourism: the Case for Accessible Tourism Experiences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 16 (1), 32–43.
8.Garcia Sastre, M.A., Martorell Cunill, O. (2007). Una reflexión sobre el modelo turistico de las Illes Balears. In: Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa (vol. 1, pp. 1097–1106). Palma de Mallorca: AEDEM.
9.Gonzalez Velasco, D. (ed.) (2008). El mercado potencial del turismo accesible para el sector turístico español, Julio 2008, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid.
10.Górska, E. (2010). Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), 133–142.
11.Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. (2012). Turystyka osób starszych w Polsce – uwarunkowania społecznodemograficzne. Problemy polityki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 259, 95–108.
12.Horneman, L. et al. (2002). Profiling the Senior Traveler: An Australian Perspective. Journal of Travel Research, 41 (1), 23–37.
13.Hossain, A., Bailey, G., Lubulwa, M. (2003). Characteristics and Travel Patterns of Older Australians: Impact of opulation Ageing on Tourism. International Conference on Population Ageing and Health Modelling our Future, Canberra.
14.Huang, L., Tsai, H.T. (2003). The study of senior travelers in Taiwan. Tourism Management, 24, 561–574.
15.Kowalik, S. (ed.) (2009). Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
16.Lee, S.H., Tideswell, C. (2005). Understanding attitudes towards leisure travel and the constraints faced by senior Koreans. Journal of Vacations Marketing, 11 (3), 249–263.
17.Mokras-Grabowska, J. (2010). Program „Europe Senior Tourism” – założenia, realizacja, efekty ekonomiczne (pp. 71– 88). In: A. Stasiak (ed.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Łódź: Wydawnictwo WSTH.
18.Myck, M., Czapiński, J., Dorabialski, W., Gilis-Januszewska, A., Kalbarczyk, M., Kula, G., Nicińska, A., Topór-Mądry, R., Wiśniewski, M. (2009). Zdrowie, praca i styl życia populacji 50+ w Polsce na tle innych krajów Europy. CenEA Research Note series RNO2pl/09, Available at: www.cenea.org.pl.
19.Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
20.Skorupa, A., Bogacz, A. (2015). Aktywność turystyczna w późnej dorosłości i starości. Motywacja, postawy i dobrostan psychiczny. Społeczeństwo i Edukacja, 17 (2), 207–220.
21.Śniadek, J. (2006). Age of seniors – a challenge for tourism and leisure industry. Studies in Physical Culture and Tourism, 13, Suppl., 103–105.
22.Śniadek, J. (2007). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gentrologia Polska, 15 (1–2), 21–30.
23.Szpara, K. (2015). Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (29), 287–302.
24.UNWTO Tourism Highlights (2015). Madrid: World Tourism Organization.
25.Walker, M.C. (2004). Marketing to seniors, 1st Books Library, Bloomington.
26.Widawski, K. (2010). Accessibility and the character of the information about tourist values in the Internet on the example of the folklore events. In: J. Chromý (ed.), Trendy komunikace v cestovním ruchu (pp. 94–113). Praha: Verbum.
27.Widawski, K. (2011). Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid case study (pp. 298–310). In: J. Wyrzykowski, J. Marak (eds.), Tourism Role in the Regional Economy. Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People’s Tourism Development. Wrocław: University of Business in Wrocław.