Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Branding in the Activities Of European of National Tourism Organizations (NTO)
(Branding w działaniach europejskich narodowych organizacji turystycznych (NTO))

Autorzy: Mirosław Marczak
Koszalin University of Technology, Poland
Słowa kluczowe: narodowe organizacje turystyczne produkty markowe marka branding promocja
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (21-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy wybranych aspektów działań podejmowanych w ramach brandingu przez europejskie narodowe organizacje turystyczne (NTO). Przeanalizowano działania brandingowe 39 krajowych organizacji funkcjonujących na terenie Europy. W szczególności w opracowaniu przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące pojmowania brandingu w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu, scharakteryzowano główne kryteria, na podstawie których dobrano narodowe organizacje turystyczne do badań, a także przedstawiono wybrane aspekty praktycznego wykorzystywania brandingu przez badane NTO (m.in. zasięg działań podejmowanych w ramach brandingu, postrzeganie i utożsamianie brandingu przez badane organizacje z różnego rodzaju zagadnieniami, wykorzystywanie produktów markowych w kampaniach promocyjnych). W opracowaniu przyjęto hipotezę badawczą zakładającą, że branding odgrywa istotną rolę w działaniach współczesnych narodowych organizacji turystycznych, a jego ranga i zakres wykorzystywania stale wzrastają, co powoduje, że staje się on jednym z kluczowych działań podejmowanych przez tego typu organizacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Simon and Schuster.
2.Aaker, D.A. (1997). Dimensions of Measuring Brand Personality. Journal of Advertising Research, 34.
3.Aaker, D.A. (2002). Building Strong Brands. London: Simon and Schuster.
4.Anholt, S. (2002). Brand New Justice: The Upside of Global Branding. New York: Butterworth-Heinemann Title.
5.Anholt, S. (2003a). Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing World. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
6.Anholt, S. (2003b). Branding Places and Nations, in: Brands and Branding. London: The Economist in association with Profile Books Ltd.
7.Anholt, S. (2005). Brand America – tajemnica mega marki. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
8.Anholt, S. (2006). Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Londyn: Palgrave Macmillan.
9.Anholt, S. (2007). Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę. Warszawa: Instytut Marki Polskiej.
10.Anholt, S. (2009). Places, Identity, Image and Reputation. London: Palgrave Macmillan.
11.Anholt, S. (2010). Great Brand Stories: Brand America. New York: Marshall Cavendish.
12.Anholt, S., Spaven, P. (2009). International Place Brand Yearbook. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
13.Annual Report and Accounts for The Year Ended 31 March 2011. VisitScotland 2011.
14.Annual Report 2013. European Travel Commission, Brussels-Belgium 2013. Annual Report 2014. European Travel Commission, Brussels-Belgium 2014.
15.Annual Report 2013/2014, NITB Annual Report and Accounts for the year ended 31 March 2014. Laid before the Northern Ireland Assembly under Part II Articles 8 and 9 of the Tourism (Northern Ireland) Order 1992, 3 December 2014.
16.Annual Report 2012. Switzerland Tourism, Zürich 2012.
17.Annual Report 2010 Fáilte Ireland, Report and Financial Statements for the Year Ended 31 December 2010. To the Minister for Tourism, Culture and Sport, National Tourism Development Authority Act 2003, Dublin 2010.
18.Annual Report 2011 Fáilte Ireland, Report and Financial Statements For the Year Ended 31 December 2011. To the Minister for Tourism, Culture and Sport, National Tourism Development Authority Act 2003, Dublin 2011.
19.Annual Tourism Report 2013 Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece,
20.Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden. European Commission 2013.
21.Ashworth, J.G. (2010). Towards Effective Place Brand Management: Branding European Cities and Regions. London: Edward Elgar Publishing Ltd.
22.Blain, C., Levy, S.E., Ritchie, J.R.B. (2005). Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research, 43.
23.Boyle, D. (2003). Authenticity: Brands, Fakes, Spin and the Lust for Real Life. London: Flamingo.
24.Cliffton, R., Simmons, J. (2004). Brands and Branding, 1st ed. London: Profile Book Ltd.
25.Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T., Wiktor, J.W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
26.de Chernatony, L., McDonald, M. (2003) Creating Powerful Brands, 3rd edition. Oxford: Elsevier, Butterworth Heinemann.
27.Dinnie, K. (2008). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Oxford: Butterworth-Heinemann.
28.Dinnie, K., Fola, M. (2009). Branding Cyprus – a stakeholder identification perspective, Accepted for 7th International Conference on Marketing, Athens Institute for Education and Research (ATINER), Athens, Greece.
29.ETC (2013). European Tourism in 2013: Trends & Prospects (Q1/2013). Brussels: European Travel Commission (ETC), May.
30.Fan, Y. (2006). Branding the nation: What is being branded? Journal of Vacation Marketing, 12.
31.Gabrielsson, M. (2005). Branding Strategies of Born Globals. Jourmal of International Entreprenuership, 3.
32.Green, S. (2005). Defining West London – A case study of the initial stages of a strategic place branding exercise. CoDesign, 1 (4).
33.Govers, R. (2009). From place marketing to place branding and back. Place Branding and Public Diplomacy, 7 (4).
34.Govers, R., Go, F. (2009). Place Branding: Global, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
35.Handbook on Tourism Destinations Branding, World Tourism Organization (UN WTO), European Travel Commission (ETC) (2009). Madrid, Spain.
36.Informe Anual 2014 Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (2015). Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
37.Kall, J. (2001). Silna marka: istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
38.Kavaratzis, M., Ashworth, G. (2006). Place marketing: how did we get here and where are we going? Journal of Place Management and Development, 1 (2).
39.Kotler, P., Gartner, D. (2002). Country as a brand, product and beyond: A place marketing and brand management perspective. The Journal of Brand Management, 9 (4/5).
40.Łuczak, M. (2010). Rola identyfikacji wizualnej w kreowaniu marki i aktywizacji obszaru turystycznego. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (4).
41.Majewski, J. (2000). Technika kreowania marki w marketingu turystycznym. In: A. Szwichtenberg, W. Deluga (eds.), Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych. Koszalin: Politechnika Koszalińska.
42.Majewski, J. 2007, Struktury organizacyjne dla brandingu produktów terytorialnych, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie”, Tom 6. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie.
43.Majewski, J. (2012). Branding w zarządzaniu popytem na turystykę wiejską. Ekonomiczne Problemy Usług, 83.
44.Marczak, M. (2012). Markowe produkty turystyczne w działaniach promocyjnych wybranych Narodowych Organizacji Turystycznych (NTO). Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 16.
45.Marczak, M. (2013a). Branding w turystyce – przykłady wykorzystania przez narodowe organizacje turystyczne w wybranych krajach. In: Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław.
46.Marczak, M. (2013b). Produkty markowe i ich wykorzystanie przez narodowe organizacje turystyczne (NTO) w działaniach na rzecz kreowania wizerunku turystycznego państw. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (21).
47.Mazurek, M. (2008). Tourism Destination Branding: A Competitive Marketing Strategy – Does it really matter? A Case Study of Kremnica, Slovakia. Proceedings of the 4th graduate Student research Symposium, Victoria, BC, Canada.
48.Morgan, N. et al. (2004). Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, 2nd edition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
49.Nyvoll Antonsen, I.M. (2010). The stakeholders involvement in the process of building and maintaining a destination brand. Oslo: Master in International Management.
50.OECD Tourism Trends and Policies 2010, 2012, 2014, OECD Publishing.
51.Pike, S. (2002). Destination Image Analysis – A Review of 142 Papers from 1973 to 2000. Tourism Management, 23 (5).
52.Pike, S. (2004a). Destination brand positioning slogans – towards the development of a set of accountability criteria. Acta Turistica, 16 (2).
53.Pike, S. (2004b). Destination Marketing Organizations, An Integrated Marketing Communication Approach. Zagreb: MPuls.
54.Pike, S. (2008). Destination Marketing An Integrated Marketing Communication Approach. Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.
55.Pike, S. (2009). Destination brand positions of a competitive set of near-home destinations. Tourism Management, 30.
56.Pike, S., Page, S. (2014). Destination Marketing Organizations and destination marketing: A narrative analysis of the literature. Tourism Management, 41.
57.Rausch, A. (2009). Capitalizing on Creativity in Rural Areas: National and Local Branding in Japan. Journal of Rural and Community Development, 4 (2).
58.Richie, J.B., Ritchie, R.J.B. (1998). The Branding of Tourism Destination: Past Achievements and Future Trends. Reports of 48th Congress, AIEST, St-Gall.
59.Saraniemi, S., Ahonen, M. (2008). Destination Branding from Corporate Branding Perspective. Proceedings of the Conference on Corporate Communication 2008, June 6th–9th, Wroxton, England.
60.Tesławski, M. (2013). Praktyka brandingu. Lublin: „Słowa i myśli”.
61.UNWTO Annual Report 2013, World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain 2014. www.atout-france.fr. www.austriatourism.com.
62.www.croatia.hr. www.czechtourism.cz. www.failteireland.ie. www.germany-tourism.de. www.italia.it. www.pot.gov.pl. www.serbia.travel. www.spiritslovenia.si. www.tourspain.es. www.turismodeportugal.pt. www.visitcyprus.com.
63.Żemła, M. (2009). Nowe zastosowania marki jako narzędzia w marketingu produktu obszarów recepcji turystycznej. In: Gospodarka turystyczna w regionie Przedsiębiorstwo. Samorząd. współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 50, Wrocław.
64.Żemła, M. (2012). The idea of destination brand licensing and the question of its effectiveness. Tourism and Hospitality Management, 18 (2).