Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
The Concept of Smart Hotels as an Innovation on the Hospitality Industry Market – Case Study of Puro Hotel in Wrocław
(Koncepcja smart hoteli jako innowacja na rynku hotelarskim – studium przypadku Hotelu Puro we Wrocławiu)

Autorzy: Daria E. Jeremen
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Małgorzata Jędrasiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej Rapacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: hotel smart organization inteligentne przedsiębiorstwo ICT
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obserwacja rynku wskazuje na rozwój nowego modelu prowadzenia biznesu w hotelarstwie, znanego pod nazwą smart hoteli (hoteli inteligentnych). Wyróżnikiem tego modelu jest zastosowanie w działalności nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Koncepcja smart hoteli jest stosunkowo nowa i może być uznana za innowacyjne rozwiązanie w turystyce. Celem prezentowanego artykułu jest wyjaśnienie istoty kategorii smart hotelu i wskazanie na jego atrybuty. Rozważania teoretyczne prowadzone w oparciu o piśmiennictwo z zakresu teorii organizacji i zarządzania, a także ekonomiki i zarządzania hotelarstwem, zilustrowano również studium przypadku wrocławskiego hotelu PURO. Niezbędne informacje pozyskano zarówno ze źródeł wtórnych, jak i pierwotnych. Najistotniejsza metodą gromadzenia informacji był interpersonalny wywiad pogłębiony z menedżerem wspomnianego hotelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afsarmanesh, H., Camarinha-Matos, A.M. (2000). Future Smart-Organizations: A Virtual Tourism Enterprise. In: Proceedings of the First International Conference on Web Information Systems Engineering (pp. 1, 456−461). Hong Kong: IEEE Explore.
2.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warsaw: PWE.
3.Buhalis, D., Amaranggana, A. (2013). Smart tourism destinations. In: Z. Xiang, I. Tussyadiah (eds.), Information and communication technologies in tourism 2014 (pp. 553−564). Switzerland: Springer International Publishing.
4.Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet − The state of eTourism research. Tourism Management, 29 (4), 609–623.
5.Federal Office for Information Security (2006). Pervasive Computing: Trends and Impacts, Bonn–Ingelheim: BSI SecuMedia Verlags-GmbH.
6.Głowa, A. (2011). PMS: system hotelowy. Available at: www.abchotelu.pl (20.02.2016).
7.Gretzel, U. (2011). Intelligent systems in tourism: A social science perspective. Annals of Tourism Research, 38 (3), 757−779.
8.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2011). Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania. Master of Business Administration, 1 (116), 95–111.
9.Hotelinfo24.pl (2011). Wrocławski Hotel Puro wyróżniony w European Hotel Design Awards. Available at: http://www.hotelinfo24.pl (12.02.2016).
10.HRS Poland (2014). Sieć roku. Available at: http://2014.hotelroku.com (13.02.2016).
11.Januszewska, M., Jaremen, D.E., Nawrocka, E. (2015). The effects of the use of ICT by tourism enterprises. Szczecin University Scientific Journal, Service Management, 16 (2), 65−73.
12.Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Warsaw: Difin.
13.Law, R., Jogaratnam, G. (2005). A study of hotel information technology applications. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (2), 170–180.
14.Matheson, D., Matheson, J.E. (1998). The Smart Organization: Creating Value Through Strategic R&D. Boston– Massachusetts: Harvard Business School Press.
15.Nowoczesna Firma (2010). Sieć Puro Hotel wkracza do Polski. Available at: http://nf.pl (19.12.2015).
16.Piękny Wrocław (2015). Available at: www.wroclaw.pl (12.02.2016).
17.Prakash, K.C. (2007). The impact of information technology on hotel operations, service management and transaction costs: a conceptual framework for full-service hotel firms. International Journal of Hospitality Management, 26 (2), 395–408.
18.PWS ProMedia (2011). Wrocław: pierwszy PURO Hotel, Hotelarz, 4, 4.
19.Quinn, J.B. (1992). Intelligent enterprise: A knowledge and service based paradigm for Industry. New York: Free Press.
20.RE-Bau (2012). Budowa Roku 2011. Available at: http://www.re-bau.com (12.02.2016).
21.Rydlewska, H. (2012). Samotność w hotelu, czyli najmodniejszy nocleg we Wrocławiu. Available at: http://natemat.pl (12.02.2016).
22.Senge, P.M. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warsaw: ABC.
23.Sigala, M. (2003). The ICTs productivity impact on the UK hotel sector. International Journal of Operations & Production Management, 23 (10), 12241245.
24.Siguaw, A., Enz, A., Namasivayam, K. (2000). Adoption of information technology in US hotels: strategically driven objectives. Journal of Travel Research, 39 (2), 192−201.
25.Sirirak, S., Islam, N., Khang, D.B. (2011). Does ICT hotel adoption enhance hotel performance. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2 (1), 34−49.
26.Weigel, G. (2004). ICT4D Today – enhancing knowledge and people-centred communication for development and poverty reduction. In: G. Weigel, D. Waldburger (eds.), ICT4D – connecting people for a better world. Lessons, Innovations and Perspectives of Information and Communication Technologies in Development (pp. 15−42). Berne: SDC-GKP.
27.Wind Mobile (2015). Kolejne wdrożenie iLumio dla sieci PURO Hotels. Available at: https://infowire.pl (12.02.2016).
28.Wolna-Samulak, A. (2012). Innowacje w zarządzaniu organizacją na przykładzie hotelu PURO we Wrocławiu. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 5, 185−168.