Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Wpływ globalnego kryzysu finansowego na branżę turystyki festiwalowej, koncertowej i klubowej w Polsce)

Autorzy: Michał Niewiadomski
University of Agriculture in Cracow

Jakub Piecuch
University of Agriculture in Cracow
Słowa kluczowe: wydarzenia ekonomia turystyka kryzys finansowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (125-132)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istotą problemu pracy była weryfikacja hipotezy dotyczącej negatywnego wpływu „kryzysu finansowego 2008” na branżę wydarzeń turystyki muzycznej w Polsce. Badania dotyczyły lat 2003–2014 oraz 2007–2014 i przeprowadzono je na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce. We wstępie przedstawiono przyczyny wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku; w pierwszej części opisano wykorzystane metody badawcze zjawisk liczbowych, a w drugim rozdziale – wyniki analiz statystycznych. W trzecim rozdziale autor podjął dyskusję z poglądami zajmujących się analogiczną tematyką naukowców oraz przedstawił wnioski dotyczące wyników badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (1994). Marketing w turystyce. Warszawa: PWN.
2.Borza, M. (2010). The Effects of Financial Crisis on Tourism Market. Available at: http://www.mbf-eu.info/Files/415f6d76d58e-449a-b451bc854e406c6e/paper_BORZA.pdf (12.06.2016).
3.Buda, A., Jarynowski, A. (2010). Life-time of correlations and its applications. Warszawa: Wydawnictwo Niezależne.
4.Chan, V.K.Y. (2011). The Impact of the Global Financial Crisis on the Entertainment Tourism Industry: A Financial Engineering Case Study of Macao from 2007 to 2010. Systems Engineering Procedia no. 1, Amsterdam: Elsevier B.V.
5.Forsal.pl (2009). PKB Polski rośnie, a Unii spada. Available at: http://forsal.pl/artykuly/348843,pkb_polski_rosnie_a_ unii_spada.html (19.05.2014).
6.Kapiki, S. (2012). The Impact of Economic Crisis on Tourism and Hospitality: Results from a Study in Greece. Central European Review of Economics and Finance, 2 (1).
7.Lyck, L., Long, P., Grige, A. (2012). Tourism, Festivals and Cultural Events in Times of Crisis. Copenhagen: Copenhagen Business School Publications.
8.Manolică, A., Roman, T. (2011). Romanian Tourism in the Curent Economic Crisis. Review of International Comparative Management, 1.
9.Oyrzanowski, P. (1995). Mikroekonomia. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
10.Panasiuk, A. (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWN.
11.Papatheodorou, A., Arvantis, P. (2014). Tourism and the Economic Crisis in Greece-Regional Perspectives. Région et Développement, 39.
12.Pearson, K. (1895). Notes on regression and inheritance in the case of two parents. Proceedings of the Royal Society of London, 58.
13.Szymański, W. (2001). Globalizacja: wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.
14.Urban, V., Verhaegen, I. (2011). The Influence of Economic and Financial Crisis on Tourism Services in Romania. Economy Transdisciplinarity Cognition, 14 (1).
15.Wawrzynek, J. (2007). Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu.