Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 71.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
2. Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
3. Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
4. Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
5. Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
6. Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
7. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
8. Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
9. Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
10. Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
11. Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
12. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
13. Sytuacja na globalnym rynku surowców energetycznych i perspektywy rozwoju do 2030 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
14. Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
15. Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
16. The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
17. Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
18. Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
19. Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
20. Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
21. Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
22. E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
23. Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
24. EKONOMIA HOMO SAPIENS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
25. ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW ŚWIATA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
26. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
27. SYMULACJA KOMPUTEROWA ZAMIAST TRADYCYJNEGO EKSPERYMENTU EKONOMICZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
28. POZIOM OBSERWACJI ZJAWISKA A WSPÓŁCZESNA EKONOMIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
29. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO PRZYKŁAD ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
30. AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
31. Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekonomicznym. Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
32. Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
33. Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
34. Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
35. Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
36. Neuroekonomia a problemy etyczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
37. Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus – czy ubezpieczenia kupujemy w oparciu o tylko racjonalne czynniki?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
38. Ewolucja paradygmatu badań rynku nieruchomości w perspektywie ekonomii złożoności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
39. Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
40. The nexus Between the Growth of Microfinance Institutions and the Macroeconomic Context in Vietnam
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
41. Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
42. Regulacja rynku – ujęcie behawioralne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
43. Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
44. Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
45. Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
46. Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
47. Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
48. Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii – rola ekonomii behawioralnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
49. Skills and willingness to buy insurance policies
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
50. Czy makroekonomia musi mieć mikroekonomiczne podstawy?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
51. Przekształcenia instytucjonalne na rynku narkotyków w Polsce w latach 1920–1930
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
52. Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce po zmianach z maja 2016 roku. Próba ekonomicznej analizy prawa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
53. Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
54. Ekonomia behawioralna – hybryda teorii i eksperymentu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
55. Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
56. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
57. The use of tourism consumption estimations to assess the economic effects of tourism in metropolitan cities as exemplified by Warsaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
58. Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
59. Wprowadzenie do analizy sektora polskich przedsiębiorstw piłkarskich
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
60. Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
61. Kształtowanie się sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce z podziałem na województwa w 2017 roku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
62. COWORKING – NOWY PRODUKT DLA PASAŻERA KOLEI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
63. KOOPERACJA KONKURENTÓW JAKO ELEMENT BUDOWY INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
64. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W OBLICZU ROZWOJU SHARING ECONOMY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
65. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
66. FOOD SHARING JAKO ELEMENT EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA W KONTEKŚCIE MARNOWANIA ŻYWNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
67. EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W SFERZE USŁUG FINANSOWYCH – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
68. Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
69. Klastry jako platforma rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw na podstawie ekonomii współdzielenia
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Przejdź
70. Beyond the Reality Principle: On the Political Role of Imagination in Herbert Marcuse’s Libidinal Economy
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
71. Kapitałocen, ekologiczna ekonomia dewzrostu i filozofia Herberta Marcusego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
Strona