Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych

Autorzy: Wiesław M. Maziarz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna przedsiębiorstwo społeczne konkurencyjność marketing
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (243-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedsiębiorstwa społeczne, ze względu na specyfikę swojej działalności wynikającą z łączenia funkcji gospodarczej z realizacją celów społecznie użytecznych, mają poważne problemy z kształtowaniem swojej konkurencyjności. Dokonany przegląd źródeł konkurencyjności wskazuje, iż jedynym dotychczas wykorzystywanym w praktyce przez przedsiębiorstwa społeczne instrumentem rywalizacji z konkurentami rynkowymi było korzystanie z różnego rodzaju wsparcia instytucjonalnego. W artykule zaproponowano, aby do kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych wykorzystać działania o charakterze marketingowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borzaga, C., Defourny, J. (2001). The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge.
2.Borzaga, C., Depedri, S., Tortia, E. (2013). Organizacyjne zróżnicowanie gospodarki rynkowej a rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych: apel o pluralizm ekonomiczny. Ekonomia Społeczna, 3.
3.Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. W: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie organizacją pozarządową. Warszawa: Fundusz Współpracy.
5.Hausner, J. (2007). Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju. W: J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
6.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. (2014). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Monitor Polski, poz. 811.
7.Pearce, J. (2003). Social Enterprise in Anytown, London: Calouste Gulbenkian Foundations.
8.Szymański, W. (red.) (2005). Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
9.Spółdzielnia socjalna jako forma działalności gospodarczej. (2013). Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.