Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Grażyna Rosa, Uniwersytet Szczeciński
Redaktorzy tematyczni: dr Agnieszka Smalec, dr Izabela Ostrowska, dr Leszek Gracz, Uniwersytet Szczeciński
Redaktor statystyczny: dr hab. Rafał Klóska, Uniwersytet Szczeciński

Rada Naukowa

Eva Cudlinova – University of South Bohemia in České Budějovice, Czechy
Wojciech Drożdż – Uniwersytet Szczeciński
Elena Horská – Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
Petra Jordanov – Fachhochschule Stralsund, Niemcy
József Lehota – Szent Istvan University, Węgry
Krystyna Mazurek-Łopacińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Beata Meyer – Uniwersytet Szczeciński
José Antonio Ordaz Sanz – Universidad Pablo de Olavide, Hiszpania
Małgorzata Porada-Rochoń – Uniwersytet Szczeciński
Grażyna Rosa – Uniwersytet Szczeciński – przewodnicząca Rady
Valentina Simkhovich – Bielarus State Economic University, Białoruś
Dagmar Škodová Parmová – University of South Bohemia in České Budějovice, Czechy
Chrsitian Wey – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Niemcy

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego