Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O nas

W Czasopiśmie Naukowym Marketing i Zarządzanie (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) prezentowany jest dorobek naukowy oraz wyniki prac badawczych z zakresu różnorodnych aspektów dotyczących przede wszystkim marketingu i zarządzania. Wskazywane są zarówno trendy i kierunki rozwojowe w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, jak i instrumenty realizacji zaplanowanych zmian. Do publikacji zapraszani są naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Autorzy odnoszą się do różnych kwestii – od bardzo ogólnych po rozwiązania szczegółowe. Czasopismo ma na celu stworzenie forum dla publikacji oryginalnych wyników badań z różnych ośrodków naukowych oraz ich rozpowszechniania. Główne dziedziny nauki charakteryzujące czasopismo to dziedzina nauk ekonomicznych i społecznych, zaś główne dyscypliny to: nauki o zarządzaniu, ekonomia, nauki o administracji oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. Czasopismo, wychodząc naprzeciw wymogom rynku, na początku 2016 roku zmieniło nazwę, zachowując jednak ciągłość serii. Nadal wydawane jest również przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy numer ukazał się już w 1999 roku.

Czasopismo stosuje politykę otwartego dostępu.

Czasopismo zezwala czytelnikom na czytanie, pobieranie, kopiowanie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie pełnych treści artykułów. Czasopismo zezwala autorom na zachowanie ich praw autorskich bez żadnych ograniczeń.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach Marketing i Zarządzanie otrzymało 9 punktów.

Artykuły są publikowane zarówno w języku polskim, jak i obcym (np. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim). Czasopismo funkcjonuje jako kwartalnik. Wszystkie artykuły podlegają recenzji.

Publikacja w czasopiśmie jest nieodpłatna.

Pełne wersje artykułów wydanych do 2014 roku znajdują się na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6592

Czasopismo zostało zamknięte

Bazy indeksacyjne

  • BazEkon
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • BazHum
  • ICI Journals Master List
  • Google Scholar