Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.36-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 36 (2016)
"Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej

Autorzy: Cezary Kalita
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Słowa kluczowe: etyka zasłona niewiedzy Rawls ekonomia norma sprawiedliwość sympatia bezstronność bezstronny obserwator Słowa kluczowe: Smith polityka
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (93-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ethical theory for Adam Smith is first of all the basic mechanism of social controls. Going out from decisions of the matter of the moral feelings, which the ‘sympathy’states the foundation; it tries to work out the neutral criteria of ethical opinions introducing the ‘impartial spectator’ figure. Superiority of this category in relation to John Rawls ‘veil of ignorance’ depends on this, that the Smith places his philosophical theory in the strong empirical context (the kind of sociological philosophy). Social ethicist is the base to build more folded regulators of community life, or social, such as economy and politics. The neutral criteria of ethical opinions are the foundation of different derivative social workings (economy, politics).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mizuta, H. (red.). (2000). Adam Smith’s Library. A Catalogue. Oxford: Clarendon
2.Press.
3.Dixit, A.K., Nalebuff, B.J. (2009). Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu
4.prywatnym. Tłum. D. Gasper. Warszawa: MT Biznes.
5.Hume, D. (1963). Traktat o naturze ludzkiej. Tłum. C. Znamierowski. Warszawa:
6.PWN.Hutcheson, F. (1747). A Short Introduction to Moral Philosophy: in Three Books;
7.Containing the Elements of Ethicks and The Law of Nature. Glasgow:
8.R. Foulis.
9.Kaczocha, W. (2015). Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne
10.oraz empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
11.Kalita, C. (2012). Etyka biznesu i jej historyczno-społeczne uwarunkowania: czy
12.ograniczyć „chciwość”? / Business ethics and its historical and social conditions:
13.should „greed” be limited? Rozprawy Społeczne / Social Dissertations,
14.2, 31–38.
15.Kalita, C. (2007). Idea wolności w myśli filozoficznej i politycznej siedemnastego
16.wieku. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
17.Król, M. (2008). Filozofia polityczna. Kraków: Znak.
18.Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa:
19.Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
20.Leibniz, G.W. (1969). Wyznanie wiary filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia,
21.Zasady natury i łask oraz inne pisma filozoficzne. Tłum. S. Cichowicz
22.i in. Warszawa: PWN.
23.Neumanna, J., Morgensterna, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior.
24.Princeton: Princeton University Press.
25.Nozick, R. (1999). Anarchia, państwo, utopia. Tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka.
26.Warszawa: Fundacja Aletheia.
27.O’Rourke, P.J. (2009). Adam Smith. Bogactwo narodów. Biografia. Tłum. H. Jankowska.
28.Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
29.Ossowska, M. (1958). Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności.
30.Warszawa: Książka i Wiedza.
31.Ossowska, M. (1966). Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa: PWN.
32.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
33.(1990). Oprac. zespół biblistów polskich. Wyd. 3. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo
34.Pallottinum.
35.Plotyn (1959). Enneady. Tłum. A. Krokiewicz. Warszawa: PWN.
36.Putnam, H. (1981). Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University
37.Rawls, J. (2009). Teoria sprawiedliwości. Tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk.
38.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Rawls, J. (2010). Wykłady z historii filozofii polityki. Tłum. S. Szymański. Warszawa:
39.Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
40.Scheler, M. (1980). Istota i formy sympatii. Tłum. A. Węgrzecki. Warszawa:
41.PWN.
42.Sedláček, T. (2012). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od
43.Gilgamesza do Wall Street. Tłum. D. Bakalarz. Warszawa: Wydawnictwo
44.Studio Emka.
45.Simmel, G. (1975). Socjologia. Tłum. M. Łukasiewicz. Warszawa: PWN.
46.Sloterdijk, P. (2011). Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji. Tłum.
47.B. Cymbrowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
48.Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tłum.
49.G. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski i in. Warszawa: PWN.
50.Smith, A. (1989). Teorii uczuć moralnych. Tłum. D. Petsch. Warszawa: PWN.
51.Taylora, Ch. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne. Tłum. A. Puchejda,
52.K. Szymaniak. Kraków: Znak.
53.The Theory of Moral Sentiments Adam Smith. Pobrane z: http://www.earlymoderntexts.
54.com/pdfs/smith1759.pdf.
55.Žižek, S. (2006). Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa. Tłum. M. Kropiwnicki.
56.Bydgoszcz–Warszawa–Wrocław: Oficyna Wydawnicza Branta.
57.Žižek, S. (2008). Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej. Tłum. J. Kutyła. Warszawa: