Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji

Autorzy: Maria Parlińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Łukasz Pietrych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: ekonomia eksperymentalna teoria stabilnych skojarzeń
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (55-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu zastosowań metody eksperymentalnej w badaniach ekonomicznych. Jest to metoda odkrywania wiedzy naukowej zdobywająca coraz większe uznanie. Zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu teorii stabilnych alokacji. Została ona zaczerpnięta z teorii gier i ma bardzo szerokie zastosowanie praktyczne. Badania empiryczne dokonywane w ramach tej teorii są przeprowadzane głównie na podstawie różnego rodzaju eksperymentów ekonomicznych. Szczególnie istotny wkład do teorii dopasowania wniosły prace Alvina E. Rotha. W publikacji podkreślono możliwości badania optymalnych skojarzeń za pomocą eksperymentu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anholcer M., Dymowski W., Godlewski M., Optymalny przydział studentów do specjalności jako wariant zagadnienia doboru małżeństw, w: Metody i zastosowania badań operacyjnych, red. A. Całczyński, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
2.Ekonomia eksperymentalna, red. M. Krawczyk, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
3.Jabłońska E., Obszary zastosowania ekonomii eksperymentalnej, w: Problemy współczesnej ekonomii, red. B. Kryk, D. Miłaszewicz, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 32, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
4.Kosior A., Modele nieegoistycznych preferencji: wprowadzenie i najnowsze badania, „Decyzje” 2008, nr 9.
5.Malawski M., Reinhard Selten, „Decyzje” 2005, nr 4.
6.Pońsko P., Vernon Smith, „Decyzje” 2008, nr 10.
7.Roth A.E., On the Early History of Experimental Economics, „Journal of the History of Economic Thought” 1993, 15, Fall.
8.Roth A.E., The economist as engineer: game theory, experimentation, and computation as to ols for design economics, „Econometrica” 2002, vol. 70, nr 4.
9.Roth A.E., The Evolution of the Labor Market for Medical Interns and Residents: A Case Study in Game Theory, „Journal of Political Economy” 1984, nr 92.
10.Roth A.E., Sotomayor M.A., Two-sided matching. A study in game theoretic modeling
11.and analysis, 1992, http://web.stanford.edu/~alroth/papers/92_HGT_Two-Sided-Matching.pdf.
12.Shapley L.S., Gale D., College admissions and the stability of marriage, „The American Mathematical Monthly” 1962, vol. 69.
13.Smith V., Economics in the laboratory, „Journal of Economic Perspectives” 1994, vol. 8, nr 1.
14.Stankiewicz W., Kolejny sukces teorii gier: nobliści z ekonomii 2012, „Ekonomia i Prawo” 2013, t. 12, nr 1.
15.Świtalski Z., O kojarzeniu małżeństw i rekrutacji kandydatów do szkół, „Wiadomości Matematyczne”, Seria 2, R. 44, 2008.
16.Świtalski Z., Równowagi na rynkach z dwustronnymi preferencjami, „Przegląd Statystyczny”, R. 57, z. 4, 2010.