Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Kapitał ludzki a rozwój sektorów współczesnej gospodarki

10 (11-20) Agnieszka Grzybowska Więcej
2.

The Changing Concept of Human Nature as the Answer to the Actual Problems of the Economics: the Neoclassical vs. Feminist Economics

8 (25-32) Anna Horodecka Więcej
3.

Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej

9 (33-41) Grażyna Krzyminiewska Więcej
4.

Innowacyjność przedsiębiorstwa – od transferu do generowania własnych innowacji

11 (43-53) Oleksandr Oksanych Więcej
5.

Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji

9 (55-63) Maria Parlińska, Łukasz Pietrych Więcej
6.

Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój?

10 (65-74) Hanna Pondel Więcej
7.

Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska

9 (75-83) Łukasz Popławski, Małgorzata Rutkowska-Podołowska Więcej
8.

Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life

10 (85-94) Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Nina Szczygieł Więcej
9.

Modelowanie funkcji popytu konsumpcyjnego. Analiza popytu gospodarstw domowych na energię

11 (95-105) Magdalena Węglarz Więcej
10.

Zmiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

11 (109-119) Maryla Bieniek-Majka Więcej
11.

Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

13 (121-133) Bogdan Buczkowski, Anetta Kuna-Marszałek Więcej
12.

Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008–2013

11 (135-145) Anna Cudowska-Sojko Więcej
13.

Rynek roślin okopowych w Polsce. Poziom, dynamika i uwarunkowania rozwoju

11 (147-157) Dariusz Czakowski Więcej
14.

Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 – problem niedoboru środków

14 (159-172) Andrzej Czyżewski Więcej
15.

Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości województwa śląskiego

11 (173-183) Damian Dunajko, Izabela Klepacka-Dunajko Więcej
16.

Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013

12 (185-196) Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak Więcej
17.

Zróżnicowanie korzyści ekonomicznych z zaangażowania czynnika pracy

10 (197-206) Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak Więcej
18.

Wyzwania i zagrożenia rozwojowe ośrodków uzdrowiskowych na przykładzie Dolnego Śląska

11 (207-217) Eleonora Gonda-Soroczyńska, Hanna Kubicka Więcej
19.

Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie

13 (219-231) Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk Więcej
20.

Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej

16 (233-248) Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk Więcej
21.

Efektywność podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich

9 (249-257) kinga gruziel Więcej
22.

Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych

11 (259-269) Aleksandra Grabowska-Powaga, Agata Jakubowska Więcej
23.

Wskaźnik przedsiębiorczości a bezrobocie w Polsce Wschodniej w latach 2007–2013

11 (271-281) Halina Kałuża, Izabela Klepacka-Dunajko Więcej
24.

Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego

13 (283-295) Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek Więcej
25.

Wykorzystanie syntetycznej miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ocenie sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw

11 (297-307) Sławomir Lisek Więcej
26.

Sytuacja na globalnym rynku surowców energetycznych i perspektywy rozwoju do 2030 roku

13 (309-321) Ireneusz Miciuła Więcej
27.

Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

10 (323-332) Katarzyna Przybyła Więcej
28.

Publiczny transport zbiorowy w Trójmieście w kontekście równoważenia rozwoju aglomeracji

11 (333-343) Adam Przybyłowski Więcej
29.

Nierówności dochodowe w Polsce

11 (346-356) Małgorzata Raczkowska Więcej
30.

Rozwój systemu zarządzania innowacjami determinantą wzrostu konkurencyjności regionu

11 (357-367) Maria Słomińska-Okła Więcej
31.

Bezpieczeństwo turystów – analiza potencjalnych zagrożeń turystyki wyjazdowej z Litwy

12 (369-380) Rūta Dačiulytė, Arvydas Survila, Brigita Žuromskaitė Więcej
32.

Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych

10 (381-390) Wiktor Szydło Więcej
33.

Nowe kierunki i zjawiska w zachowaniach rynkowych polskiego społeczeństwa w XXI wieku

10 (391-400) Katarzyna Włodarczyk Więcej
34.

Recenzja - Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji, red. Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015

6 (403-408) Stanisław Swadźba Więcej