Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Wykorzystanie syntetycznej miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ocenie sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw

Autorzy: Sławomir Lisek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Słowa kluczowe: miara syntetyczna wielowymiarowa analiza porównawcza sytuacja finansowa grupy przedsiębiorstw
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (297-307)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ważnym problemem są korzyści, jakie działalność przedsiębiorstw przynosi ich otoczeniu. Podmioty gospodarcze tworzące PKB, miejsca pracy pobudzające lokalną gospodarkę są ważnym ogniwem danego miasta, regionu, województwa czy kraju. Stan finansowy grupy przedsiębiorstw działających na danym terenie, obok kondycji poszczególnych przedsiębiorstw, powinien więc być przedmiotem zainteresowania polityków, mieszkańców, urzędników z danego terenu. W niniejszym artykule na podstawie danych empirycznych oceniono sytuację finansową pojedynczych przedsiębiorstw, a także podano różne warianty obliczenia syntetycznej miary sytuacji finansowej m dla całej grupy przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE Warszawa 2004.
2.Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
3.Lisek S. Mierniki syntetyczne w procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 542, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 263–270.
4.Lisek S., Wrażliwość miary syntetycznej na wielkości krytyczne wskaźników służących do jej budowy, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych t. 15, nr 4, 2014, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 71–79.
5.Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Kraków 2006.