Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

Autorzy: Bogdan Buczkowski
Uniwersytet Łódzki

Anetta Kuna-Marszałek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: polskie inwestycje bezpośrednie motywy internacjonalizacji województwo łódzkie
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (121-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja motywów polskich inwestycji bezpośrednich na przykładzie przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Wykorzystując dane z kwestionariusza ankiety, która została przeprowadzona w latach 2012–2014, pokazano, że tradycyjne motywy rynkowe są najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez firmy z regionu. Znacznie mniej istotne są motywy kosztowe i zasobowe, a najmniej ważne są motywy administracyjno-prawne (polityczne) i motyw ryzyka. Można to wytłumaczyć specyfiką działania przedsiębiorstw i stopniowym angażowaniem w proces internacjonalizacji. Jest on zazwyczaj poprzedzony osiągnięciem sukcesu na rynku krajowym i zaczyna się od działalności eksportowej. Dopiero z chwilą akumulacji zasobów firmy decydują się na inwestycje na dobrze znanych i bliskich geograficznie rynkach zagranicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anyanwu J.C., Why Does Foreign Direct Investment Go Where It Goes?: New Evidence From African Countries, „Annals of Economics and Finance” 2012, vol. 13(2).
2.Asongu S.A., Kodila-Tedika O., Conditional Determinants of FDI in Fast Emerging Economies: An Instrumental Quantile Regression Approach, „African Governance and Development Institute Working Paper” 2015, no. 15/003.
3.Bartels F.L., Napolitano F., Tissi, N.E., FDI In Sub-Saharan Africa: A Longitudinal Perspective On Location-Specific Factors (2003–2010), „International Business Review” 2014, vol. 23(3).
4.Bellak Ch., Leibrecht M., Some Further Evidence on the Role of Effective Corporate Income Taxes as a Determinants of Foreign Direct Investment in Central and East European Countries, Proceedings of the Annual Conference on Taxation, 2007.
5.Bellak Ch., Leibrecht M., Riedl A., Labour Costs and FDI Inflows into Central and Eastern European Countries: A Survey of the Literature and Empirical Evidence, „Structural Change and Economics Dynamics” 2008, vol. 19(1).
6.Botric V., Skuflic L., Main Determinants of Foreign Direct Investment in the Southeast European Countries, „Transition Studies Review” 2006, vol. 13(2).
7.Busse M., Hefeker C., Political risk, institutions and foreign direct investment, „European Journal of Political Economy” 2007, vol. 23(2).
8.Carstensen K., Toubal F., Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: A Dynamic Panel Analysis, „Journal of Comparative Economics” 2004, vol. 32(1).
9.Castro C., Nunes P., Does Corruption Inhibit Foreign Direct Investment?, „Política/Revista De Ciencia Política” 2013, vol. 51(1).
10.Chou K.-H., Chen C.-H., Mai C.-C., The impact of third-country effects and economic integration on China’s outward FDI, „Economic Modelling” 2011, vol. 28(5).
11.Clausing K.A., Dorobantu C.L., Re-entering Europe: Does European Union Candidacy Boost Foreign Direct Investment?, „Economics of Transition” 2005, vol. 13(1).
12.Dunning J.H., Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies, w: Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and Globalization, ed. B. Tungodden, N. Stern, I. Kolstad, World Bank, Washington 2004.
13.Dunning J.H., The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, „International Business Review” 2000, vol. 9(2).
14.Dunning J.H., The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China’s Competitiveness, „Journal of International Business and Economy” 2003, vol. 4(1).
15.Dunning J.H., Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, „Transnational Corporation” 2006, vol. 15(1).
16.Dunning J.H., Lundan S.M., Theories of foreign direct investment, w: Multinational Enterprises and the Global Economy,ed. J.H. Dunning, M. Lundan, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2008.
17.Ferencikova S., Ferencikova S., The outward investment flows and development path: case of Slovakia, „Eastern European Economics” 2012, vol. 50(2).
18.Guagliano C., Riela S., Do Special Economic Areas Matter In Attracting FDI?Evidence From Poland, Hungary And Czech Republic, Working Paper, ISLA 2005, no. 21.
19.Janicki H.P., Wunnava P.V., Determinants of Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from EU Accession Candidates, „Applied Economics” 2004, vol. 36(5).
20.Karaszewski W. i in., Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
21.Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Geographical Breakdown of Polish OFDI – Explanatory Potential of Uppsala Model, „Journal of International Studies” 2015,
22.vol. 8(1).
23.Krifa-Schneider H., Matei I., Business Climate, Political Risk and FDI in Developing Countries: Evidence from Panel Data, „International Journal of Economics and Finance” 2010, vol. 2(5).
24.Mottaleb K., Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries, „MPRA Paper” 2007, no. 9457.
25.Owczarczuk M., Government Incentives And FDI Inflow Into R&D – The Case Of Visegrad Countries, „Entrepreneurial Business and Economics Review” 2013, vol. 1(2).
26.Sass M., K.. Antalóczy, A. Éltető, Emerging multinationals and the role of virtual indirect investors: the case of Hungary, „Eastern European Economics” 2012, vol. 50(2).
27.Stachowiak K., Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
28.Zemplinerová A., Czech OFDI. Investment Strategies and Motivation to Invest Abroad, „Eastern European Economics” 2012, vol. 50(2).