Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych

Autorzy: Wiktor Szydło
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kryzys rynek nieruchomości Fannie Mae Freddie Mac
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (381-390)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przy wykorzystaniu metod analizy instytucjonalnej i historycznej w artykule zbadano przyczyny kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Analiza wskazuje, że gwałtowny wzrost cen nieruchomości był typową bańką spekulacyjną spowodowaną przez tzw. finansjeryzację (ufinansowienie). Załamania na rynku nieruchomości nie można sprowadzać jedynie do kryzysu w segmencie subprime, a winą za jego wywołanie nie można obciążać wyłącznie Fannie Mae i Freddie Mac.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adam K., Kuang P., Marcet A., House Price Booms and the Current Account, LSE, CEP, University of Frankfurt, July 3, 2011.
2.Belsky E., Richardson N., Understanding the boom and bust in the nonprime mortgage market, Harvard University Working Paper, 2010.
3.Board of Governors of the Federal Reserve System, Staff Analysis of the Relationship between the CRA and the Subprime Crisis, November 21, 2008.
4.Cesa-Bianchi A., Rebucci A.,Is the Federal Reserve breeding the next financial crisis?, VOX, 11 April, 2013.
5.Checking the engine, „The Economist” 2007, June 9th.
6.Dagher J., Fu N., Lender regulation and the mortgage crisis, VOX, 26 June, 2012.
7.Ferreira F., Gyourko J., Anatomy of the beginning of the housing boom: U.S. neighborhoods and metropolitan areas, 1993–2009, NBER Working Paper Series, Working Paper 17374, August, 2011.
8.Frame W.S., White L.J., Fussing and fuming over Fannie and Freddie: how much smoke, how much fire?, „Journal of Economic Perspectives” 2005, vol. 19(2), s. 159–184.
9.Gayer T., Negative Equity Concentrated in a Few States, March 2, 2012.
10.Glaeser E.L., Rethinking the Federal Bias Toward Homeownership, „Journal of Policy Development and Research” 2011, vol. 13(2).
11.Keeley B., Love P., From Crisis to Recovery, The Causes, Course and Consequences of the Great Recession, OECD Insights, OECD, 2010.
12.Kessler A., Cognitive dissonance, the Global Financial Crisis and the discipline of economics, „Real-world Economics Review” 2010, Issue no. 54.
13.Loutskina E., Strahan P.E., Securitization and the Declining Impact of Bank Finance on Loan Supply: Evidence from Mortgage Originations, „The Journal of Finance” 2009, vol. 64, nr 2.
14.Marshall W.C., Concha E., Fannie Mae and Freddie Mac: A Bailout for the People?, „Journal of Economic Issues” 2012, vol. 46, nr 2.
15.Poole W., The GSEs: Where Do We Stand?, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review” 2007, May/June, 89 (3).
16.Schwager J.D., Jak naprawdę działają rynki, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
17.Stiglitz J., Justice for Some, Project Syndicate, November 4, 2010.
18.Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
19.Thornton M., The Economics of Housing Bubbles, w: America’s Housing Crisis: A Case of Government Failure, ed. B. Powell, R. Holcombe, Ludwig von Mises Institute, 2006.
20.White L.J., Fannie Mae, Freddie Mac and the crisis in US mortgage finance, The New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition, 2011.