Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo „Studia i Prace WNEiZ US” jest wydawane w systemie Open Access przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od 2008 roku; do 2016 roku ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, od 2016 roku ISSN 2450-7733. W latach 2008-2012 było wydawane nieregularnie. W tym okresie opublikowano łącznie 30 numerów czasopisma. Od 2015 roku czasopismo i artykuły w nim publikowane mają nadawany cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych DOI. Od 2019 roku będzie wymóg podawania numeru ORCID - unikalnego identyfikatora autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.

Od 2013 roku czasopismo jest zadeklarowane jako kwartalnik.

Czasopismo jest publikowane głównie w języku polskim z angielskimi tytułami, streszczeniem, słowami kluczowymi i kodem JEL. Przyjmowane są również artykuły w języku angielskim, wówczas  należy dodać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w jezyku polskim. Jego wersja papierowa jest wersją pierwotną. Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, w BazEkonie, BazHum, CEEOL oraz w bazie PUBLI.  Publikowane są w nim zagadnienia z dyscyplin ekonomia i zarządzanie w zakresach określonych podtytułami numerów (zob. powyżej).

Zgodnie z komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism „Studia i Prace WNEiZ US”  (część B) otrzymały 9 punktów.

Bazy indeksacyjne:
BazEkon, CEEOL oraz Baz Hum.

Terminy składania artykułów do poszczególnych numerów SiP na 2019 rok
1) do  10.01.2019 r.
2) do 1.03.2019r.
3) do 1.05.2019 r.
4) do 1.07.2019 r.

Nabór artykułów do czasopisma prowadzi redaktor naczelna serii:
dr hab. Barbara Kryk, prof. nadzw. US - Instytut Ekonomii i Finansów
e-mail: barbara.kryk@usz.edu.pl
tel. +48 91 444 1982

Sekretarz redakcji: dr hab. Rafał Nagaj, prof. nadzw. US - Instytut Ekonomii i Finansów

Autorzy publikują teksty w czasopiśmie na zasadzie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielenia sublicencji CC-BY-SA (wzór umowy).

Wydania archiwalne "Studia i Prace WNEiZ US" znajdują się pod adresem wneiz.pl/sip/numery

Czasopismo zostało zamknięte