Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 69.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Między socjologią kryzysu a „kryzysem” socjologii
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
2. Polityczna reprodukcja kapitału
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
3. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
4. Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
5. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
6. Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne’a Balibara
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
7. Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
8. Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
9. Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
10. GESPENSTER DES FINANZKAPITALISMUS: ZU ELFRIEDE JELINEKS WIRTSCHAFTSTEXTEN "DIE KONTRAKTE DES KAUFMANNS", "SCHLECHTE NACHREDE: UND JETZT?", "ABER SICHER!"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
11. Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
12. KRAJE NEXT ELEVEN – WSCHODZĄCE ŚWIATOWE POTĘGI A KRYZYS GOSPODARCZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
13. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
14. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
15. System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
16. Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
17. WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW: UJĘCIE REGIONALNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
18. Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
19. SKUTKI KRYZYSU 2008–2009 DLA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
20. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
21. Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
22. KWESTIA DEFICYTU ZASOBÓW WODNYCH NA ŚWIECIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
23. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
24. Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
25. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
26. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
27. Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004–2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
28. Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
29. „Wykupywanie towarów spożywczych trwa”, czyli rzecz o reakcjach społeczeństwa polskiego na kryzys kubański na przykładzie województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
30. Nadzieja wyrażona w lamentacji Psalmu 13 (12)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
31. Konsekwencje współczesnego kryzysu idei Boga według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
32. Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
33. Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
34. Handel usługami na świecie i w Polsce w latach 2005–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
35. Wzorzec integracji europejskiej – niemiecki czy szwajcarski federalizm?
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
36. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec globalnego kryzysu gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
37. Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
38. Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
39. Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
40. Kryzys finansowy w teorii a sytuacja sektora budowlanego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
41. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
42. Nowe tendencje w polityce pieniężnej po kryzysie finansowym 2008–2012
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
43. Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
44. The Impact of the Global Financial Crisis on the Value Relevance of Leverage in the Polish Banking Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
45. Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
46. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
47. Obszar województwa zachodniopomorskiego jako potencjalny cel ataków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
48. Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
49. Jakie szanse rozwojowe stwarza uniwersytet „w kryzysie”? Z doświadczeń studentów pedagogiki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
50. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
51. THE IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY OF PROCESSES IN OVERCOMING THE EFFECTS OF THE ECONOMIC CRISIS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
52. Epoka przemian i budowy nowej cywilizacji jako kontekst myślenia o edukacji akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
53. Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersytet i szkoła wyższa wobec kryzysów autonomii” (14–15 września 2018, Uniwersytet Szczeciński)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
54. Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
55. Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
56. Analiza sytuacji sektorów deweloperzy, budownictwo i przemysł materiałów budowlanych na GPW w Warszawie w okresach kryzysowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
57. The economic significance of the tourism sector in Seychelles in the wake of global economic crisis
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
58. The Revival of the Securitization Market after the Global Financial Crisis: A Case of Europe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
59. Bezrobocie, głód, więzienie (część druga)
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
60. Zarządzanie krysysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 "Bakałarz" w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
61. Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
62. Bojkot polityczny – teoretyczna charakterystyka zjawiska na przykładzie działań opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego (16.12.2016–12.01.2017)
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
63. Martha Nussbaum on the silent crisis of universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
64. Neoliberalna prywatyzacja dyskursu publicznego – rodzina w obliczu przemian potransformacyjnych
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
65. Inkluzywne nurty dojrzałej teologii politycznej Jürgena Moltmanna
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Przejdź
66. Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Przejdź
67. Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Przejdź
68. Chronotopoi der Krise. Zur literarischen Vergegenwärtigung von Lebenswelten und Kontingenzerfahrungen in Joseph Roths „Die Flucht ohne Ende“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
69. Kapitałocen, ekologiczna ekonomia dewzrostu i filozofia Herberta Marcusego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
Strona