Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015

Autorzy: Tomasz Białowąs
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy kryzys gospodarczy ceny eksportowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (23-34)
Klasyfikacja JEL: F40 F62 G01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ocena wpływu zmian cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015. W opracowaniu wskazano najważniejsze czynniki załamania handlu międzynarodowego w roku 2009 oraz jego stagnacji w latach 2012–2015. Wykazano istotny wpływ spadku cen eksportowych na wartość światowego handlu, który w ujęciu wolumenowym rozwija się w tempie zbliżonym do globalnego PKB, jednak w ujęciu wartościowym tempo wzrostu obrotów jest znacznie niższe. Największy wpływ na spadek wartości handlu miały deflacyjne tendencje w grupie surowców energetycznych, ale istotne były również spadki cen dóbr przemysłowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AIECE (2015). World Trade and Commodity Prices in 2015–2016.
2.Bems, R., Johnson, R.C., Yi, K-M. (2011). Vertical Linkages and the Collapse of Global Trade. American Economic Review: Papers & Proceedings, 101 (3), 308–312.
3.Constantinescu, C., Matto, A., Ruta, M. (2015). The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural? IMF Working Paper, No. 15/06, 1–43.
4.Freund, C. (2016). The Global Trade Slowdown and Secular Stagnation. Pobrano z: https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/global-trade-slowdown-and-secular-stagnation.
5.IMF (2016a). World Economic Outlook Database. Pobrano z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx.
6.IMF (2016b). World Economic Outlook: Subdued Demand – Symptoms and Remedies.
7.Summers, L. (2016). The Age of Secular Stagnation. What It Is and What to Do About It. Foreign Affairs. Pobrano z: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-02-15/age-secular-stagnation.
8.UNCTAD (2015). Key Statistics and Trends in International Trade 2015. The Trade Slowdown.
9.UNCTAD (2017). UNCTADStat. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/.
10.WTO (2008). World Trade Report 2008.
11.WTO (2009). World Trade Report 2009.
12.WTO (2016). World Trade Statistical Review 2016.
13.WTO (2017a). Latest Quarterly Trade Trends. Pobrano z: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/latest_trade_trends_e.pdf.
14.WTO (2017b). Quarterly World Merchandise Export Developments since 2005. Pobrano z: http://www.wto.org/english/res_e/statis_equarterly_world_exp_e.htm.
15.WTO (2017c). Short-term Merchandise Trade Statistics. Pobrano z: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/quarterly_trade_e.xls.
16.WTO (2017d). Statistics Database. Pobrano z: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E.