Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy

14 (9-22) Łukasz Ambroziak Więcej
2.

Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015

12 (23-34) Tomasz Białowąs Więcej
3.

Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych

14 (35-48) Małgorzata Bułkowska Więcej
4.

Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)

12 (49-60) Jerzy Dudziński Więcej
5.

Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2015 – w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku

14 (61-74) Wojciech Polan Więcej
6.

Przyczyny spowolnienia światowego handlu

14 (75-88) Monika Wojtas Więcej
7.

W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0

16 (89-104) Wojciech Zysk Więcej
8.

Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych

11 (105-115) Krystyna Żołądkiewicz Więcej
9.

Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej

10 (117-126) Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska Więcej
10.

Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007–2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej

14 (127-140) Marek Maciejewski Więcej
11.

Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski

12 (141-152) Małgorzata Makuch Więcej
12.

Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym

14 (153-166) Edward Molendowski Więcej
13.

Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej

14 (167-180) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
14.

Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług

12 (181-192) Katarzyna Nowacka-Bandosz Więcej
15.

Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej

11 (193-203) Alina Szypulewska-Porczyńska Więcej
16.

Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym

14 (205-218) Ewa Bilewicz Więcej
17.

Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym – ratingi kredytowe

14 (219-232) Patrycja Chodnicka-Jaworska Więcej
18.

Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów

14 (233-246) Stanisław Flejterski, Lilianna Jodkowska Więcej
19.

Foreign Direct Investment in Poland and Vietnam: A Compare Analyses


(Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i Wietnamie: podobieństwa i różnice)
15 (247-261) Małgorzata Guzowska, Phung Thanh Quang Więcej
20.

Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy

18 (263-280) Joanna Kubicka, Teresa Kupczyk Więcej
21.

Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku – wybrane aspekty

16 (281-296) Elżbieta Bombińska Więcej
22.

Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów

20 (297-316) Marcin Gryczka Więcej
23.

Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie

17 (317-333) Michał Jasiński Więcej
24.

Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej

15 (335-349) Renata Knap Więcej
25.

Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności

12 (351-362) Joanna Staśkiewicz Więcej
26.

Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców

13 (363-375) Małgorzata Wachowska Więcej
27.

Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych

17 (377-393) Monika Znojek Więcej