Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy

Autorzy: Łukasz Ambroziak
Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Słowa kluczowe: Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu UE-Ukraina Polska Ukraina import produkty rolno-spożywcze
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (9-22)
Klasyfikacja JEL: F13 Q17
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano oceny wpływu preferencji celnych przyznanych Ukrainie przez Unię Europejską na mocy Umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA) na import produktów rolno-spożywczych Polski z Ukrainy. Analizę przeprowadzono na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów oraz danych z bazy Eurostat-Comext. Badanie wykazało, że po udzieleniu Ukrainie preferencji celnych na mocy umowy DCFTA w kwietniu 2014 roku, bezcłowy przywóz ukraińskich towarów dotyczył ponad 80% rolnych linii taryfowych, a dla pozostałych produktów przewidziano bezcłowe kontyngenty taryfowe. Wprowadzone preferencje przyczyniły się do wzrostu polskiego importu z Ukrainy takich produktów, jak m.in. koncentrat pomidorowy i jabłkowy, miód, pomidory, ogórki, zboża (pszenica, jęczmień, kukurydza), mrożone maliny i borówki oraz cukierki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adarov, A., Havlik, P. (2016). Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact on Georgia, Moldova and Ukraine. Joint Working Paper.
2.Ambroziak, Ł., Błaszczuk-Zawiła, M. (2016). Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010–2015. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 47 (2), 19–33.
3.Ambroziak, Ł. (2013). Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej. Unia Europejska.pl, 6, 36–50.
4.Drewnowska, B. (2016). Słodycze. Sprzedaż polskich czekolad, cukierków i ciastek za granicą. Rzeczpospolita, 19.12.2016.
5.Eurostat-Comext. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb. Interfax-Ukraine (2017). Ukraine in 2016 fully uses EU tariff quotas on 11 goods items. Pobrano z: http://en.interfax.com.ua/news/economic/397336.html.
6.Piotrowski, J. (2012). Zmiany w unijnym systemie preferencji handlowych dla krajów rozwijających się. Unia Europejska.pl, 3, 36–44.