Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 13.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
2. Międzynarodowy handel końmi przeznaczenia rzeźnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
3. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
4. Życie polityczne państwa Osmanów w Przeważnej legacyi Samuela Twardowskiego
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
5. Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
6. Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
7. Analiza rynku przypraw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
8. An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort And Spa SA
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
9. Importance-Performance Analysis of Ski Destinations in Sweden – Comparison between Two Destinations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
10. The role of import for KIBS intensity: A comparative analysis of European Union countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
11. The circular economy in the face of modern world challenges
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
12. Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 (kan. 1055)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
38/2022 2022 Przejdź
13. Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Przejdź
Strona