Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Międzynarodowy handel końmi przeznaczenia rzeźnego

Autorzy: Marta Wincewicz-Bosy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: biznes koński eksport koni import koni
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (223-234)

Abstrakt

W artykule przedstawiono najważniejsze dane dotyczące międzynarodowego obrotu końmi w eksportcie i imporcie, odnoszące się przede wszystkim do koni przeznaczenia rzeźnego. Na podstawie danych uzyskanych z bazy FAOSTAT przedstawiono głównych uczestników i ogólne uwarunkowania związane z tymi obrotami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual report 2013, IFHA, www.horseracingintfed.com.
2.Decyzja Komisji 93/196/EWG z 5.02.1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych na ubój 2000/68/WE, 93/623/EWG, 90/427/EWG, 90/427/EWG.
3.Dyrektywy Rady 90/425/EWG, 90/426/EWG, 92/65/EWG, 64/432/EWG, 93/119/EWG.
4.Horse welfare. Action needed to address unintended consequences from cassation of domestic slaughter. United States Government Accountability Office, Report to Congressional Committees, GAO lipiec 2011, GAO-11-228.
5.https://data.fei.org.
6.International Merchandise Trade Statistics: Concept and Definitions 2010, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York 2011, www.gao.gov/new.items/d11228.pdf.
7.Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2074/2005, 1151/2012.
8.Rozporządzenia Komisji WE nr 504/2008, 599/2004/WE, 1255/97, 1/2005.
9.Wincewicz-Bosy M., Łańcuch dostaw przeznaczenia rzeźnego w biznesie końskim – uwarunkowania, „Logistyka” 2012, nr 4, s. 1375–1381.
10.Wincewicz-Bosy M., Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
11.www.fao.stat.org.
12.www.greenhorn-horse-facts.com.