Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek

14 (11-24) Edward Molendowski, Wojciech Polan Więcej
2.

Wybrane aspekty teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej krajów słabo rozwiniętych

14 (25-38) Joanna Garlińska-Bielawska Więcej
3.

Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego

14 (39-52) Agnieszka Hajdukiewicz Więcej
4.

Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami w warunkach kryzysu negocjacji WTO

14 (53-66) Anna Wróbel Więcej
5.

Wdrażanie platform współpracy z aktywnymi podmiotami na rynku B2C

12 (67-78) Filip Nowacki Więcej
6.

Euroazjatycka unia gospodarcza – próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR

12 (81-92) Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Więcej
7.

Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku

18 (93-110) Krystyna Żołądkiewicz Więcej
8.

Prowzrostowy potencjał wewnętrznego rynku usług Unii Europejskiej

16 (111-126) Magdalena Katarzyna Kąkol Więcej
9.

Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako przykład rosyjskich inicjatyw w zakresie reintegracji gospodarczej państw byłego ZSRR

12 (127-138) Jarosław Kuśpit Więcej
10.

Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i EFTA

14 (139-152) Bożena Pera Więcej
11.

Chorwacja rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej – wzmocnienie czy osłabienie potencjału ugrupowania integracyjnego

15 (153-167) Adam Gąsiorek Więcej
12.

Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym

14 (169-182) Jerzy Dudziński Więcej
13.

Wpływ sankcji ekonomicznych na handel międzynarodowy – analiza zmian w wymianie handlowej Unia Europejska–Rosja

14 (183-196) Magdalena Rosińska-Bukowska Więcej
14.

Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA

12 (197-208) Piotr Bórawski, Lauren Chenarides, James W. Dunn, Jonathan Tuthill Więcej
15.

Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego

14 (209-222) Renata Knap Więcej
16.

Międzynarodowy handel końmi przeznaczenia rzeźnego

12 (223-234) Marta Wincewicz-Bosy Więcej
17.

Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji

12 (235-246) Iwona M. Batyk Więcej
18.

Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej

16 (247-262) Tomasz Białowąs Więcej
19.

Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej – elektroniczny system celny

16 (263-278) Małgorzata Czermińska Więcej
20.

Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005–2013

12 (279-290) Małgorzata Fronczek Więcej
21.

Znaczenie usług opartych na wiedzy w obrotach międzynarodowych

14 (291-304) Andżelika Kuźnar Więcej
22.

W kwestii imigracji edukacyjnych w Polsce

14 (305-318) Marzena Matkowska Więcej
23.

Wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-spożywc zych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

16 (319-334) Joanna Michalczyk Więcej
24.

Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw

14 (335-348) Adam Michalik Więcej
25.

Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001–2013. Ocena szans i zagrożeń

14 (349-362) Bartosz Michalski Więcej
26.

Tendencje wymiany towarowej ASEAN z Chińską Republiką Ludową

14 (363-376) Paweł Pasierbiak Więcej
27.

Kultura kaizen w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych

14 (377-390) Agnieszka Piasecka-Głuszak Więcej
28.

Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku – główne trendy

14 (391-404) Monika Wojtas Więcej
29.

Konsekwencje przystąpienia Ukrainy do światowej organizacji handlu

10 (405-414) Daniel Butyter Więcej
30.

Recenzja - Marcin Gryczka, Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo wolumina.pl, Szczecin 2013 (s. 300)

4 (417-420) Renata Knap Więcej