Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Tendencje wymiany towarowej ASEAN z Chińską Republiką Ludową

Autorzy: Paweł Pasierbiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: handel zagraniczny regionalna integracja gospodarcza ASEAN Chiny
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (363-376)

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza powiązań handlowych oraz ocena znaczenia handlowego Chin dla ASEAN. Do jego realizacji wykorzystano metody badawcze polegające na studiach literatury przedmiotu, analizie i interpretacji danych statystycznych oraz wnioskowaniu na ich podstawie. Przeprowadzone badania dają podstawę do twierdzenia, że Chiny stają się coraz ważniejszym partnerem handlowym ugrupowania ASEAN. Uwidacznia się to w rosnących udziałach Chin w obrotach handlowych ASEAN, a także w coraz bardziej zaawansowanej strukturze rzeczowej handlu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ASEAN Investment Report 2013–2014: FDI Development and Regional Value Chains, The ASEAN Sectretariat/UNCTAD, Jakarta 2014, October.
2.ASEAN Statistcal Yearbook 2003, The ASEAN Secratariat, Jakarta 2003.
3.ASEAN Statistcal Yearbook 2013, The ASEAN Secratariat, Jakarta 2014.
4.Asia 2050: Realizing the Asian Century, Asian Development Bank, Manila 2011.
5.Eichengreen B., Rhee Y., Tong H., The Impact of China on the Exports of other Asian Coutnries, National Bureau of Economic Research Working Paper 10768, Cambridge 2004, September.
6.International Trade Statistics 2014, WTO, Geneva 2014.
7.Nawrot K. A., Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
8.Park D., The Prospects of the ASEAN-China Free Trade AREA (ACFTA): A Qualitative Overiview, „Journal of Asia Pacific Economy” 2007, Vol. 12, No. 4, November.
9.Sheng Y., Tang H. C., Xu X., The Impact of ACFTA on People’s Republic of China-ASEAN Trade: Estimates Based on an Extended Gravity Model for Component Trade, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration 2012, No. 99, July.
10.Skulska B., Process of the Economic Integration of China with ASEAN Countries. An Overview, „Folia Oeconomica Stetinensia” 2011, Vol. 10, Issue 1, January.
11.The World Bank Database, http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.xls.
12.UNCTADstat, International Trade in Goods and Services – Trade Structure by Partner, Product or Service Category, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
13.UNCTADstat, Nominal and Real GDP Growth Rates, Total and Per Capita, Annual, 1970-2013, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
14.WTO Statistics Database, http://stat.wto.org.