Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako przykład rosyjskich inicjatyw w zakresie reintegracji gospodarczej państw byłego ZSRR

Autorzy: Jarosław Kuśpit
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Słowa kluczowe: Euroazjatycka Unia Gospodarcza reintegracja Rosja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (127-138)

Abstrakt

W artykule podjęto próbę oceny możliwości realnej integracji gospodarczej w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Ugrupowanie utworzone z inicjatywy Rosji, jest kolejną próbą reintegracji obszaru byłego ZSRR. Celem powołania EUG było stworzenie alternatywy dla państw byłego ZSRR w stosunku do zacieśniania relacji gospodarczych z Unią Europejską lub dynamicznie rozwijającymi się gospodarkami Azji. Koncepcja EUG ma silne podstawy polityczne, za którymi nie zawsze nadążają konkretne rozwiązania w gospodarce. Wyniki badań wskazują, że integracja między Białorusią, Kazachstanem i Rosją nie spełnia obecnie większości istotnych warunków uważanych za niezbędne do powodzenia procesu. Potwierdza to postawioną hipotezę badawczą, że koncepcja EUG jest przede wszystkim realizacją celów politycznych Rosji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1999.
2.Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
3.Ociepka M., Zakaz przewozu z Białorusi przez Rosję, „Rossija. Twój Rynek, Biuletyn informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie” 2014, nr 12.
4.Struktura obrotów towarowych pomiędzy członkami Unii Celnej, „Rossija. Twój Rynek, Biuletyn informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie” 2011, nr 10.
5.Szabaciuk A., Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, z. 5.
6.Wiśniewska I., Integracja Euroazjatycka. Rosyjska próba scalenia obszaru poradzieckiego, „Prace OSW” 2013, nr 44.
7.Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
8.www.unctadstat.unctad.org – baza danych Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju.
9.www.imf.org – baza danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
10.Żukowski M., Możliwości zmiany surowcowo-energetycznego na proinnowacyjny model gospodarki rosyjskiej w perspektywie 2020 roku, w: Polska–Rosja. Stosunki gospodarcze 2000–2020, red. P. Bożyk, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009