Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Kultura kaizen w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych

Autorzy: Agnieszka Piasecka-Głuszak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kaizen kultura kaizen ciągłe doskonalenie
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (377-390)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie od strony teoretycznej i empirycznej zastosowania kaizen jako koncepcji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. Pokazano w nim na ile polskie przedsiębiorstwa potrafią wykorzystać kaizen, co jest potrzebne, aby stworzyć kulturę ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie na polskim rynku, jakie cechy powinni mieć polscy pracownicy, aby kultura ciągłego doskonalenia mogła w pełni być realizowana. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części, teoretycznej, przedstawiono pojęcie kaizen, kulturę kaizen, główne różnice między kulturą tradycyjną a kulturą kaizen, a w drugiej zaś (w całości empirycznej) – wyniki badań ankietowych, odpowiedzi respondentów pracujących w przedsiębiorstwach, w których zaimplementowano w pełni, częściowo, albo i nie kulturę ciągłego doskonalenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bjerke B., Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
2.Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
3.Imai M., Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, MT Biznes, Warszawa 2012.
4.Miller J, Wroblewski M., Villafuerte J., Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kuktury ciągłego doskonalenia, MT Biznes, Warszawa 2014.
5.Ohmac K., The Mind of the Strategist, Pengnin Book, New York 1982.
6.Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki lean management i kaizen, red. A. Łazicki, B. Zamostny, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011.