Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji

Autorzy: Iwona M. Batyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Słowa kluczowe: Rosja; eksport produktów rolno-spożywczych; mały ruch graniczny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (235-246)

Abstrakt

Cel – analiza obrotów handlowych Polski z Rosją, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu artykułów rolno-spożywczych. Wskazano dynamikę i strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji. Przedstawiono również konsekwencje wynikające z wprowadzenia przez Rosję ograniczeń i sankcji dotyczących importu polskich produktów rolnych, surowców i artykułów spożywczych.Metodologia badania – analizę eksportu i konsekwencje wynikających z wprowadzenia przez Rosję sankcji na polskie produkty rolno-spożywcze opracowano na podstawie danych statystycznych. Wynik – Rosja jest znaczącym odbiorcą naszych towarów w ujęciu wszystkich branż, jednak embargo wprowadzone na wiele surowców i towarów żywnościowych, zwłaszcza na mięso i jego przetwory, mleko i jego przetwory oraz owoce i warzywa, spowodowało znaczne zmniejszenie eksportu artykułów rolno-spożywczych. Uwzględniając okresy przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import niektórych towarów rolno-spożywczych z Polski, odnotowano znaczne zwiększenie przewozu towarów żywnościowych z Polski do Rosji w ramach małego ruchu granicznego. Sankcje Rosji uderzają nie tylko w kaliningradzkich konsumentów, ale także w tamtejszych przetwórców, którzy nie mają surowców do produkcji żywności.Oryginalność/wartość – Rosja to ogromny rynek o stale rosnącym popycie, z szybko zmieniającym się otoczeniem konkurencyjnym oraz niestałymi mechanizmami gospodarki rynkowej. Czynniki te mają wpływ na brak stabilności rynku rosyjskiego. Jednym z elementów oddziałujących na kształt stosunków handlowych między Polską a Rosją jest wiele wprowadzonych przez Rosję ograniczeń i sankcji dotyczących eksportu polskich produktów rolnych, surowców i artykułów spożywczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ekiert Z., Informacja na temat rosyjskiego importu w 2014 roku, „Rassija Twój Rynek” 2015, nr 3.
2.Informacja na temat perspektyw polsko-kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno-spożywczym, Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, https://kaliningrad.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,46664,INFORMACJA_na_temat_perspektyw_polsko_kaliningradzkiej_wspolpracy_w_sektorze_rolno_-_spozywczym.html.
3.Informacja na temat wymiany handlowej Polski z Obwodem Kaliningradzkim w 2014 r., Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, https://kaliningrad.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,1127,INFORMACJA_na_temat_wymiany_handlowej_Polski_z_Obwodem_Kaliningradzkim_w_2014_roku.html.
4.Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–XI 2014, GUS Departament Handlu i Usług – Wydział handlu Zagranicznego, Warszawa 2015.
5.Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją, GUS Wydział Statystyki Turystyki i Sportu, Warszawa 2015.
6.Polski eksport do Rosji za okres I-VI 2014 r., dane statystyczne Federalnej Służby Celnej FR, https://moskwa.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,948,Polski_eksport_do_Rosji_za_okres_I-VI_ 2014_r.html.
7.Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybrane aspekty, GUS, Warszawa 2015.
8.Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2014.
9.Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2014 roku, GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2014.
10.Zachodnie metody na wschodnich rynkach. Badania marketingowe na przykładzie rynku rosyjskiego, Inquiry, Warszawa 2006.