Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 6.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
2. Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
3. Przedsiebiorczość jako aspekt rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-rosyjskim
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
4. Small border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as an element of cross-border cooperation
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
5. Determinants and Barriers to the Tourism Development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
6. Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona