Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Determinants and Barriers to the Tourism Development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury Region
(Determinanty i bariery rozwoju turystyki w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz w regionie Warmii i Mazur)

Autorzy: Iwona M. Batyk
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND
Słowa kluczowe: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej turystyka współpraca przygraniczna determinanty i bariery rozwoju
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (165-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej ma istotne znaczenie dla rozwoju turystyki w polskich regionach przygranicznych. Dogodna lokalizacja Obwodu Kaliningradzkiego przyczynia się do organizacji promocji i sprzedaży polskich usług turystycznych. Opracowanie zawiera wyniki badań, których celem była identyfikacja obszarów o największych perspektywach rozwoju na polsko-rosyjskim pograniczu. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród Rosjan, określono determinanty rozwoju turystyki na polsko-rosyjskim pograniczu oraz bariery jej rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza rynków za rok 2014 objętych działaniami zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (2015). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
2.Anasiewicz, R., Palmowski, T. (2014). Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae, 33 (2), 79–86.
3.Appadurai, A. (1990). Disjuncture and difference in the global cultural economy. In: M. Featherstome (ed.), Global Culture: nationalism, globalization and modernity. London: Sage.
4.Batyk, I., Semenova, L. (2013). Cross-border cooperation in tourism between the Warmian-Masurian Voivodship and the Kaliningrad Oblast. Baltic Region, 3 (17), 77–85.
5.Białobrzeska, R., Kisiel, R. (2003). Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski. Olsztyn: UWM Olsztyn.
6.Kornak, A.S. (1997). Ekonomika turystyki. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne.
7.Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck.
9.Meyer, B. (2014). Consumer behaviours on the tourism market. Scientific Journal No. 836, Economic Problems of Tourism, 4 (28), 135–148.
10.Meyer, B., Panasiuk, A., Sawińska, A. (2013). Baza noclegowa jako determinanta kreowania produktu turystycznego „Pomorska Droga Św. Jakuba” w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 785, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (24), 131–145.
11.Oldberg, I. (2001). Kaliningrad: Russian exclave, European enclave. Stockholm: Swedish Defence Research Agency.
12.Pawlicz, A. (2007). Destination promotion as an example of cooperation between private and public sector. Medium Baltic cities case. Scientific Journal, 457, Service Management, 1, 257–264.
13.Prime, N., Triers, A. (2012). The Russian Consumer Behaviour 20 Years After The Fall of Communism: Insights from Consumer Acculturation Theory. Proceedings of the International Marketing Trends Conference, University of Venice, Italy.
14.Pursiainen, Ch., Medvedev, S. (2005). Towards the Kaliningrad Partnership in EU-Russia Relations: A Road Map into the Future. Moscow: Russian-European Centre for Economic Policy.
15.Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2013). Znaczenie usług spa & wellness w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich – Case study hoteli uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 107–121.
16.Wenger, A., Perovic, J. (2001). Russland zwischen Zerfall und Grossmachtanspruch. Herausforderung der Regionalisierung. Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse, 47, 31.
17.Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.