Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Aktualnie: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.15-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 15, 1/2015
The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland

Autorzy: Iwona Batyk
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Aneta Dąbrowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Słowa kluczowe: tourism products Warmia and Mazury attractive elements
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:7 (23-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents the evaluation of the tourism potential and attractive elements of selected by authors tourism products in the Warmia and Mazury. The study was conducted in the form of an interview of 100 people. The results indicate a positive assessment of the attractiveness of the 11 presented tourism products, while the need to make some changes for the benefit of tourists.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkiewicz P. et al. (2010). Warmia i Mazury 2020- Jaka droga do rozwoju? Olsztyn: Instytut Badań Strukturalnych.
2.Brzezińska R. et al. (2008). Polska pełna uroku. Wędrówki z pasją. Petit Fute-Polska, Warszawa.
3.Dylewski A. (2007). Warmia i Mazury. Warszawa: Świat Książki.
4.Harajda S., Liżewska I., Młynarczyk K. (2010). Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ElSet.
5.Jurak M. (2008). Miejsca z klimatem. Noclegi z klasą. Warmia i Mazury. Olsztyn: Agencja WIT Witold Mierzejewski.
6.Jurak M., Harajda S. (2008). Warmińsko – Mazurskimi Szlakami. Olsztyn: Agencja WIT Witold Mierzejewski.
7.Klimczak J., Kiełsznia M., Żukowski M. (2011). Rozwój inwestycji turystycznych na wybranych obszarach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
8.Kopyść K. (2011). Szlak kajakowy rzeki Krutyni. Mazury PTTK, Olsztyn
9.Łodzińska E., Wieczorek W., Kulczyk S., Kryciński S. (2008). Polska niezwykła województwo Warmińsko - Mazurskie. Warszawa: Demart.
10.Mydlińska A. (2007). Mazury. Białystok: Wyd. Agencja Reklamowo – Wydawnicza ART.
11.Nadolski A. (2008). Grunwald 1410. Warszawa: Bellona.
12.Panasiuk A. (2008). Produkt turystyczny. In: Panasiuk A. Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWN.
13.Pasieczny R., Bajcar A., Omilanowska M. (2009). Atrakcje turystyczne Polski od A do Z. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza.
14.Paszenda J. (2001). Święta Lipka. Przewodnik. Święta Lipka: Klasztor o.o. Jezuitów.
15.Polish Tourist Organisation. (2010). Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych Polski Wschodniej. Sopot-Warszawa: PBS DGA.
16.Siemiński S. (1995). Wilczy Szaniec. Kętrzyn: Bartograf.
17.Szynkowski J. (2001). Reiseführer Masuren. Land der dunklen Wälder und kristall’nen Seen. Kętrzyn: Kengraf.