Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 166 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Physical Education Lessons and Primary School Students’ Free Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
2. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
3. Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
4. Eating out in Poland: history, status, perspectives and trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
5. The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
6. Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
7. Nowoczesna obsługa pacjenta
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
8. Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
9. Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszu
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Przejdź
10. The Selected Aspects of Tourism Development – an Example of the Świętokrzyskie Province
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
11. Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
12. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
13. Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
14. Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
15. Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
16. Recenzja książki - Nieruchomości. Wybrane zagadnienia, red. Joanna Cymermann, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
17. Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
18. Przedsiebiorczość jako aspekt rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-rosyjskim
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
19. Atrakcyjność środowiska przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim a aktywność turystyczna turystów zagranicznych
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
20. INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI DLA MAŁYCH OBSZARÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
21. A subjective Assessment of Accident Risk in Downhill Skiing by Beginner Skiers and Ski Instructors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
22. Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
23. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
24. Ocena intensywności wzrostu cen akcji spółek rynku nieruchomości po bessie w 2011 roku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
25. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
26. Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
27. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
28. Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
29. Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
30. INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
31. Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
32. Wielokulturowe dziedzictwo Pomorza w polityce wystawienniczej Muzeum Narodowego w Szczecinie
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
33. Spór o rozumienie polskiej racji stanu na arenie Unii Europejskiej – wymiar teoretyczny i praktyczny
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Przejdź
34. Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
35. STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
36. ANALIZA WSKAŹNIKOWA W BADANIU ŻYWOTNOŚCI FIRM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
37. FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
38. Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
39. Small border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as an element of cross-border cooperation
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Przejdź
40. POSTRZEGANIE ŻYWNOŚCI O DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
41. INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
42. KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
43. WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
44. ZMIANY ILOŚCIOWE W SEKTORZE OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI – EFEKT DEREGULACJI CZY DEKONIUNKTURY?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
45. Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
46. Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
47. Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
48. The Quality of Life of the Residents of Tourist Reception Areas According to Selected Indicators
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
49. Determinants and Barriers to the Tourism Development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
50. Trust in effective relationship management on the procurement market
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
51. E-services: concept, specificity, and marketing elements to create their value
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
52. Zmiany aktywności gospodarczej przedsiębiorstw przewozowych w świetle wyników badania koniunktury w transporcie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
53. Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
54. Grywalizacja jako narzędzie zarządzania zaangażowaniem konsumenta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
55. Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
56. Ocena innowacyjności sektorów polskiej gospodarki
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
57. Tablice trwania – nieparametryczny model czasu trwania w bezrobociu w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
58. Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
59. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
60. Turystyka w podregionach przygranicznych – analiza statystyczna
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
61. Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
62. Maszyny muzyczne, maszyny poetyczne: urządzenia i nośniki fonograficzne w wierszach poetów polskich XX wieku1
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
63. O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
64. Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
65. Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
66. Effect of Repeated Cold Water Swimming Exercise on Adaptive Changes in Body Weight in Older Rats
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
67. Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
68. Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta województwa świętokrzyskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
69. Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
70. Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
71. Opłaty drogowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych transportu
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
72. Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego – przykład miasta Krakowa
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
73. Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
74. Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
75. Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
76. Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
77. Zerokosztowe strategie zabezpieczające typu offensive hedging w kontekście problemu opcji walutowych w gospodarkach wschodzących w latach 2007–2009
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
78. Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
79. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
80. Inne strony początkowe
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
81. The Problem of Piracy in the Relationship Between the Christians and Arabs from Northern Africa Between the 11th and 15th Centuries.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
82. DIE SCHIFFFAHRTSPOLITIK UND DIE MARKIERUNG DES SCHIFFFAHRTSWEGES STETTIN–SWINEMÜNDE IN DEN JAHREN 1820–1945
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
83. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
84. Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
85. Zróżnicowanie wieloletnich prognoz finansowych samorządów wojewódzkich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
86. Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
87. Znaczenie telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
88. Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
89. Grywalizacja miejsca pracy jako innowacyjne podejście w motywowaniu personelu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
90. Informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
91. Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
92. Innowacyjność prowadząca do efektywności polskich wspólnot samorządowych. Studium przypadku: makroregion północny oraz północno-zachodni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
93. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
94. Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
95. Na czym polega decentralizacja w polityce rynku pracy?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
96. The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
97. Autopatografia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
98. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
99. Między synchronią a diachronią, czyli o problemach z modelowaniem systemu słowotwórczego polszczyzny
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
100. Tytulatura w korespondencji Ignacego Krasickiego w latach 1743–1764
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
Strona