Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-35
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej

Autorzy: Iwona Wilk
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Słowa kluczowe: ekoznakowanie komunikacja marketingowa rozwój zrównoważony
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (393-401)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ekoznakowanie odgrywa istotną rolę w procesie komunikowania się przedsiębiorstw z otoczeniem i zachęca je do osiągania lepszych efektów w ich proekologicznych działaniach. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia ekoznakowania oferty przedsiębiorstwa w jego komunikacji marketingowej. W artykule dokonano przeglądu wybranej literatury z zakresu analizowanej problematyki oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących roli ekoznakowania w podejmowaniu decyzji zakupowych respondentów. Z przeprowadzonych badań wynika, że ekoznaki są wiarygodnym instrumentem potwierdzającym ekologiczne cechy produktu i mogą przyczyniać się do lepszego postrzegania produktu na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (red.). (2007). Marketing. Doświadczenia i trendy. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
2.Baker, M. (2003). The marketing book. Oxford: Butterworth-Heinemann.
3.Czaja, S., Becla, A. (2007). Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
4.Dahlstrom, R. (2011). Green marketing management. Mason: South-Western Cengage Learning.
5.Emery, B. (2012). Sustainable marketing. London: Pearson.
6.Font, X., Buckley, R. (2010). Tourism ecolabelling. Certification and promotion of sustainable management. Oxfordshire: CABI Publishing.
7.Global Ecolabelling Network (Gen) Information Paper (2004). Introduction to ecolabelling. Pobrano z: http://www.globalecolabelling.net/assets/Uploads/intro-to-ecolabelling.pdf.
8.Graczyk, A. (2008). Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
9.Hart, T., Capps, A., Bauer, M. (2011). Nonprofit guide to going green. New Jersey: John Wiley & Sons.
10.Nierzwicki, W. (2006). Zarządzanie środowiskowe. Warszawa: PWE.