Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich

Autorzy: Agata Lewandowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: alfabetyzacja finansowa edukacja finansowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (101-120)
Klasyfikacja JEL: A20 D01 I22 I28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczna sytuacja na rynku finansowym – permanentny rozwój usług i produktów finansowych, zmiany na rynkach oraz nieuchronne kryzysy pokazują jak ważna jest chociaż podstawowa wiedza obywateli z zakresu finansów i gospodarowania. Obecnie umiejętnością konieczną do prawidłowego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie jest świadomość finansowa. Powinna być podstawą, w perspektywie długookresowej, przyczyniającą się do stabilnego, godnego życia obywatela. Edukacja finansowa społeczeństwa stanowi współcześnie kluczowy warunek rozwoju rynku finansowego. Tylko świadomi finansowo konsumenci są w stanie korzystać z innowacji i możliwości jakie daje współczesny rynek usług finansowych. Bez wiedzy na temat korzyści, ale też zagrożeń, które niesie ze sobą zakup usług bankowych, konsumenci nie będą w stanie wybrać produktu najlepiej dostosowanego do ich potrzeb. Celem artykułu jest próba ukazania poziomu edukacji finansowej w Polsce na tle rozwiązań proponowanych w Irlandii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Autorka ukazuje znaczenie edukacji finansowej dla prawidłowego rozwoju społeczeństw i gospodarek. W artykule przeanalizowano realizację edukacji finansowej w Polsce na tle innych krajów. Edukacja finansowa, wiedza, umiejętności i świadomość zachowań finansowych obywateli, w obecnym kształcie wydają się nie do końca nadążać za złożonością rynku finansowego. Pozytywem jest dostrzeżenie, że przyczyną braku sukcesu finansowego społeczeństw jest coraz częściej ich niski poziom alfabetyzacji finansowej. Zauważono i zbadano, że wysoki poziom edukacji finansowej konsumentów pozwala uzyskać korzyści nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także w aspekcie gospodarczym. Metodologia badania – analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu