Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

5 (1-5) --- Więcej
1.

Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji

11 (7-17) Wojciech Kolasa Więcej
2.

Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie

12 (19-30) Wioleta Gaweł Więcej
3.

Opłaty drogowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych transportu

10 (31-40) Sylwia Kowalska Więcej
4.

Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego – przykład miasta Krakowa

19 (41-59) Anna Stec Więcej
5.

Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego

12 (61-72) Małgorzata Butrymowicz-Łapińska, Mateusz Dziechciarz Więcej
6.

Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych

18 (73-90) Marta Kaczmarek, Mariusz Jedliński Więcej
7.

Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?

10 (91-100) Marta Grupa Więcej
8.

Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich

20 (101-120) Agata Lewandowska Więcej
9.

Zerokosztowe strategie zabezpieczające typu offensive hedging w kontekście problemu opcji walutowych w gospodarkach wschodzących w latach 2007–2009

12 (121-132) Adam Szymko Więcej
10.

Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności

13 (133-145) Mateusz Wiślański Więcej
11.

The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland


(Perspektywy gospodarcze przedsiębiorczych kobiet oraz przedsiębiorstw będących własnością kobiet w USA i w Polsce)
11 (147-157) Robert Rumiński Więcej