Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?

Autorzy: Marta Grupa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: etyka w biznesie efektywność ekonomiczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (91-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problemy współczesnej organizacji pokazują coraz częściej, że w działaniach organizacji brakuje etyki, dobrych norm moralnych i odpowiedzialności etycznej. Jednocześnie rosnąca konkurencja, szybkie i trudne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw powodują nacisk na zysk, efektywność jako to, co najważniejsze, bez względu na sposób osiągnięcia tych celów. Efektywność nie powinna być celem samym w sobie, a jedynie wspierać właściwe zachowania etyczne. Pozwala to osiągać trwałe zyski, pozycję na rynku i satysfakcję z wykonywanej pracy, przy czym należy pamiętać, że za zachowania etyczne odpowiada zarówno kadra kierownicza, jak i sami pracownicy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bechowska-Gebhardt A., Stalewski, T. (2007). Mobbing – patologia zarządzania personelem. Warszawa: Difin.
2.Begg, D.K.H., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Ekonomia: mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Brandt, R.P. (1996). Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki. Warszawa: PWN.
4.Colander, D.C., Landreth, H. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Daraio, C., Simar, L. (2007). Advanced robust and nonparametricmethods in efficiency analysis. Methodology and applications. US: Springer.
6.Fobel, P., Fobelova, D. (2007). Etyka i kultura w organizacji. Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych.
7.Gruszecki, T. (2001). Nagrody Nobla w ekonomii. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.
8.Guth, W. (1998). Etyka w biznesie – podejście europejskie. W: P.M. Minus (red.), Etyka w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Guzik, B. (2005). Ekonometria. Poznań: Wydawnictwo WAE.
10.KPMG (2014). Raport: Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty, a opinie, Forum odpowiedzialnego biznesu.
11.Piekarz, H., Stabryła, A. (1989). Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagające procesu zarządzania. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, 12.
12.Pietrzkiewicz, T. (1995). Etyka zarządzania działalnością gospodarczą. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
13.Samuelson, P, Nordhaus, W. (1995). Ekonomia Tom 1. Warszawa:
14.Varian, H.R.V. (2005). Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Wolska, G. (2014). CSR jako współczesna koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej. Zaangażowanie w ideę CSR przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347.
16.www.mg.gov.pl/node/10892 (10.10.2017).