Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Pojazdy elektryczne jako rozproszone magazyny energii - potencjał magazynowania energii w kontekście rozwoju elektromobilności

Autorzy: Mateusz Wiślański
Słowa kluczowe: magazynowanie energii zarządzanie energią smart grid vehcile to grid elektromobilność
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (133-145)
Klasyfikacja JEL: O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podniesiono kwestie wyzwań, stojących przed sektorem energetycznym w kontekście rozwoju elektromobilności. Wobec perspektywy ekspansji rynku pojazdów elektrycznych pojawia się oczywista kwestia konieczności budowy nowych mocy wytwórczych oraz zwiększenia elastyczności systemu energetycznego, które pozwolą na relatywnie płynną integrację samochodów elektrycznych w polskiej rzeczywistości energetycznej. Utworzenie zrównoważonego systemu elektroenergetycznego nie zależy jednak jedynie od zwiększenia mocy produkcyjnych. Istotnym czynnikiem jest magazynowanie energii, co stanowi wyzwanie dla każdej ze światowych gospodarek. Obecnie większość energii magazynowana jest w systemach hydroenergetycznych, a te charakteryzują się dużymi ograniczeniami. Względnie dużym potencjałem wykazują się elektrochemiczne technologie magazynowania energii, które cechuje prostota odzysku energii oraz względnie małe obostrzenia techniczne. Do tej pory systemy te, z uwagi na małą wydajność, nie znalazły szerokiego zastosowania w energetyce. Rosnące problemy, związane z magazynowaniem energii, wynikające z bardzo szybkiego rozwoju elektromobilności oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na świecie, spowodowały jednak intensyfikację badań, a co za tym idzie – wzrost wydajności tych magazynów. Powyższe rozważania skłaniają do refleksji nad możliwością wykorzystania magazynów energii do optymalizacji integracji pojazdów elektrycznych w polskiej rzeczywistości energetycznej. W artykule zawarto analizę: 1. Wielkoskalowego rozlokowania magazynów energii jako elementów optymalizacji obciążeń sieci w tym: - oddawania energii do sieci podczas godzin wysokiego zapotrzebowania, - nocnego i wieczornego ładowania – odbioru nadpodaży energii, - generacji energii z OZE – magazynowania energii poprzez pojazdy elektryczne. 2. Wpływu koordynacji ładowania na kształtowanie się cen energii. 3. Redukcji nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie rozproszonych magazynów energii. 4. Car-sharing-u i leasingu samochodów elektrycznych jako część infrastruktury energetycznej kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.International Electrotechnical Commission (2011). Electical Energy Storage. Pobrane z: http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-energystorage-LR-en.pdf (1.06.2017).
2.Kempton, W. (2004). Vehicle-to-grid power implementation: From stabilizing the grid to supporting large-scale renewable energy. Pobrane z: http://assets.fiercemarkets.net/public/smartgridnews/V2G-Implementation_Kempton_Dec_2004.pdf (1.06.2017).
3.Kempton, W. (2001). Vehicle-to-Grid Power: Battery, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles as Resources for Distributed Electric Power in California. Pobrane z: http://www1.udel.edu/V2G/docs/V2G-Cal-2001.pdf (1.06.2017).
4.Lazard (2015) Lazard’s levelized cost of storage analysis. Pobrane z: https://www.lazard.com/media/2391/lazards-levelized-cost-of-storage-analysis-10.pdf (1.06.2017).
5.Mapels, BA. (2010). The Use of Plug-in Hybrid Electric Vehicles For Peak shaving. Pobrane z: http://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=mcen_gradetds (1.06.2017).
6.Number of vehicles registered in United States from 1990 to 2015. Pobrane z: www.statista.com (1.06.2017).
7.Parks, K. (2007). Costs and Emissions Associated with Plug-In Hybrid Electric Vehicle Charging in the Xcel Energy Colorado Service Territory. Pobrane z: http://www.altomelbilen.dk/rapporter/El vehicles and hybrids study.pdf (20.06.2017).
8.Solar cell central Pobrane z: http://solarcellcentral.com/cost_page.html (3.06.2017).
9.U.S. Energy Information Administration (2017). Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector. Pobrane z: https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a (17.06.2017).
10.U.S. Energy Information Administration (2015) Existing Capacity by Energy Source. Pobrane z: https://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_04_03.html (20.06.2017).
11.Wirth, H. (2017). Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer ISE. Pobrane z: https://www.ise.fraunhofer.de/ (28.06.2017).