Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 10.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
2. RAPORTY SPOŁECZNE JAKO INSTRUMENT BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
3. CAUSE-RELATED MARKETING – WPŁYW TYPU PRODUKTUI STOPNIA DOPASOWANIA SPRAWY SPOŁECZNEJ DO PRODUKTU NA INTENCJE ZAKUPOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
4. WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
5. Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
6. Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
7. Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
8. Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w dobie gospodarki wiedzy na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
9. Proporcjonalność w ekonomii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
10. Zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby w wieku 60 plus
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
Strona