Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby w wieku 60 plus

Autorzy: Urszula Gronek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: budżet czasu czas wolny konsument
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (53-63)
Klasyfikacja JEL: D01 E20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma charakter badawczy, a jego głównym celem jest charakterystyka zasobów i sposobów wykorzystania czasu wolnego Polaków w wieku 60 plus. Podstawę rozważań stanowiły badania wtórne, w tym studia literaturowe, analiza publikacji statystycznych i raportów z badań. Jak wynika z przeprowadzonych badań, wiek stanowi jeden z istotnych czynników różnicujących zarówno zasoby, jak i sposoby wykorzystania czasu wolnego. Polacy w wieku 60 plus dysponują relatywnie większą ilością czasu wolnego, zwłaszcza jeżeli zakończyli już aktywność zawodową. Problemem jest natomiast interesujące wykorzystanie czasu wolnego, pozwalające nie tylko na bieżącą regenerację sił fizycznych i psychicznych, lecz także na rozwój, utrzymanie lub poprawę stanu zdrowia czy aktywność fizyczną i towarzyską, które będą pozytywnie wpływały na jakość życia osób w tej grupie wiekowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bombol, M. (2005). Ekonomiczny wymiar czasu wolnego. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 537, 13–16.
2.Bombol, M. (2008). Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 555, 9–21.
3.Bondos, I. (2013). Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? Marketing i Rynek, 3, 31–36.
4.Brożek, Z., Kwilecka, M. (2007). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
5.CBOS (2010). Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej.
6.Daszykowska, J. (2005). Czas wolny a jakość życia nauczycieli studiujących. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
7.Dyoniziak, R. (1997). Społeczeństwo w procesie zmian. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
8.Eurostat (2013). Eurostat. Quality of life indicators – leisure and social interactions. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_leisure_and_social_interactions (2017.10.11).
9.Eurostat (2015). Eurostat. Quality of life in Europe – facts and views – leisure and social relations. Pobrano z : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_- leisure_and_social_relations (2017.10.12).
10.FSOG (2016).Older people in Germany and the EU. Wiesbaden: Federal Statistic Office of Germany.
11.Gorgol, J. (2016). Czas wolny w perspektywie rozwoju nowoczesnych technologii. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 225–231). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
12.Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 14/1, 153–156.
13.GUS (2014a). Struktura doby według wieku osób w 2013 roku. Badanie budżetu czasu ludności w 2013 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.GUS (2014b). Prognoza ludności na lata 2014–2050 (studia i analizy statystyczne). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
15.GUS (2014c). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
16.GUS (2015). Budżet czasu ludności 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
17.GUS (2016). Ludność w wieku 60+ struktura demograficzna i zdrowie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
18.GUS (2017a). Jakość życia w Polsce w 2015 roku. Wyniki badania spójności społecznej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
19.GUS (2017b). Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
20.Kolny, B. (2016). Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 228–240.
21.Krupa, J., Biliński, J. (red.) (2006). Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
22.Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
23.Sygit, M. (1997). Wychowanie zdrowotne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24.Świtała, M. (2012). Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
25.Zandecki, A. (1999). Wykształcenie a jakość życia. Dynamika orientacji młodzieżowej szkół średnich. Toruń–Poznań: Edytor.