Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce

Autorzy: Bożena Borkowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: nowa ekonomia instytucjonalna główny nurt ekonomii ekonomia neoklasyczna racjonalność instytucje typy idealne paradygmat
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (47-58)
Klasyfikacja JEL: B41 D01 D02 D80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W świetle dyskusji nad zmianą paradygmatu w ekonomii, autorka artykułu stawia następujące pytanie: czy uzasadnione jest zarzucenie w dydaktyce nauczania ekonomii standardowej, czy raczej włączenie do niej heterodoksyjnych pojęć i narzędzi? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie, ograniczona do rozważań dotyczących włączenia do głównego nurtu nowej ekonomii instytucjonalnej. Na podstawie przeprowadzonych rozważań autorka wskazuje na komplementarność obydwu nurtów w wyjaśnianiu rzeczywistości gospodarczej i potrzebę ich łącznego nauczania w ramach głównego nurtu ekonomii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowski, M. (2014). Ekonomista zwierzę stadne. Dziennik Gazeta Prawna, 10–12.01.
2.Baumol, W.J. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive. The Journal of Political Economy, 98 (5), 893–921.
3.Borkowska, B. (red.) (2015). Debiuty studenckie. Ekonomia.
4.Davis, J.B. (2006). The turn in economics: neoclassical dominance to mainstream pluralism. Journal of Institutional Economics, 2.
5.Garnett, R.F. Jr. (2008). Paradigms and Pluralism. W: E. Fullbrook (red.), Pluralist economics. London–New York.
6.Szacki, J. (2003). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Klimczak, B., Matysiak, A. (red.) (2012). Mikroekonomia. Studia przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
8.Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa.
9.Lakatos, I. (1978). The Methodology of Scietifi c Research Programmes. T. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
10.Lis, S. (2015). Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii – zarys problemu. W: B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności. Warszawa: PTE.
11.Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public goods and the theory of groups. Cambridge: Harvard University Press.
12.Sandel, M. (2013). Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku. Warszawa: Kurhaus.
13.Stodolak, S. (2015). Dlaczego oni się kłócą. Dziennik Gazeta Prawna, 27–29.11.
14.Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa.
15.Williamson, O. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Wojtyna, A. (2008). Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu. Ekonomista, 1.