Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej - koncepcja katalizatora produktywności

12 (7-18) Hanna G. Adamkiewicz Więcej
2.

Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej

14 (19-32) Ewa Baranowska-Prokop, Tomasz Sikora Więcej
3.

Makroekonomiczna polityka zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2015

14 (33-46) Ryszard Barczyk Więcej
4.

Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce

12 (47-58) Bożena Borkowska Więcej
5.

Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent

14 (59-72) Sławomir Czetwertyński Więcej
6.

Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych

14 (73-86) Ireneusz Drabik Więcej
7.

Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu

10 (87-96) Jakub Gazda Więcej
8.

Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego

10 (97-106) Artur Grabowski Więcej
9.

Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie polski w 2013 r.)

16 (107-122) Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak Więcej
10.

Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995–2013)

16 (123-138) Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar Więcej
11.

Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej

14 (139-152) Adam Karbowski, Jacek Prokop Więcej
12.

Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku

14 (153-166) Monika Klimontowicz, Anna Pyka Więcej
13.

Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce. Studium przypadku

24 (167-190) Danuta Kopycińska, Radosław Wiśniewski Więcej
14.

Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa

18 (191-208) Robert Kruszewski Więcej
15.

Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014

14 (209-222) Anetta Majchrzak-Jaszczyk Więcej
16.

Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane

14 (223-236) Urszula Markowska-Przybyła, David M. Ramsey Więcej
17.

Inkluzywny system gospodarczy – Utopia i droga do jej realizacji

18 (237-254) Maciej Miszewski Więcej
18.

Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości

12 (255-266) Beniamin Noga, Marian Noga Więcej
19.

Zastosowanie metody DEA do badania efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych

14 (267-280) Piotr Pietrzak Więcej
20.

Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich

22 (281-302) Krystyna Przybylska Więcej
21.

Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce

12 (303-314) Ireneusz Pszczółka Więcej
22.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności

16 (315-330) Ewa Stawicka Więcej
23.

Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli

12 (331-342) Stanisław Swadźba Więcej
24.

Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej

14 (343-356) Agnieszka Tomczak Więcej
25.

Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce

16 (357-372) Anna Turczak Więcej
26.

Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej

12 (373-384) Jerzy Wąchol Więcej
27.

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek – analiza porównawcza

14 (385-398) Grażyna Węgrzyn Więcej
28.

Jak rozumiany jest interes w Ekonomii

10 (399-408) Anna Ząbkowicz Więcej
29.

Rozważania o podatkach Davida Ricarda i Johna Stuarta Milla

12 (409-420) Urszula Zagóra-Jonszta Więcej
30.

Wspólnoty lokalne – obszar przemian instytucjonalnych

14 (421-434) Ewa Zeman-Miszewska Więcej