Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014

Autorzy: Anetta Majchrzak-Jaszczyk
AWF Warszawa, Zakład Ekonomii i Finansów
Słowa kluczowe: popyt korelacja współczynnik turystyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (209-222)
Klasyfikacja JEL: Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014. Analizęprzeprowadzono przy wykorzystaniu metod statystycznych i ekonometrycznych. Przekrojowa analiza korelacji pomiędzy PKB per capita i miernikami popytu na zagraniczne dobra i usługi turystyczne wykazała silną dodatnią współzależność pomiędzy badanymi zmiennymi w 12 krajach o wysokim standardzie życia i mniejszą, ale również dodatnią, w 16 krajach o niższym poziomie życia. Wpływ czynnika dochodowego w państwach zamożniejszych na mierniki popytu na usługi krajowego sektora turystyki był ujemny, zaś w państwach uboższych dodatni. PKB per capita nie było czynnikiem istotnie warunkującym popyt turystyczny w poszczególnych państwach UE w latach 2004–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Li, G., Song, H. (2008). Tourism Demand Modelling and Forecasting: A Review of Recent Research. Tourism Management, 29 (2), 203–220.
2.Li, G., Song, H., Witt, S.F., Fei, B. (2010). Tourism demand modelling and forecasting: how should demand be measured? Tourism Economics, 16 (1), 63–81.
3.Majchrzak-Jaszczyk, A. (2014). Ruch turystyczny pomiędzy krajami UE, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 204–214.
4.Panasiuk, A. (2007). Ekonomika Turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Outlon, N. (2012). Hooray for GDP. London: Centre of Economics Performance, London School of Economics and Political Science.
6.Song, H., Witt, S.F. (2000). Tourism Demand Modelling and Forecasting. Routledge, Taylor and Francis Group.
7.Vanhove, N. (2010). The Economics of Tourism Destinations. Elsevier.