Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Inkluzywny system gospodarczy – Utopia i droga do jej realizacji

Autorzy: Maciej Miszewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: ustrój społeczno-gospodarczy dysfunkcje systemowe instytucje włączające systemy wartości jako podstawa polityki gospodarczej
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (237-254)
Klasyfikacja JEL: P30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest koncepcja gospodarki inkluzywnej, sformułowana przez E. Mączyńską. Autor poddaje tę koncepcję analizie na gruncie podejścia ekonomii ewolucyjno- instytucjonalnej, wykorzystując ujęcie zmian ustrojowych, zaproponowane przez D. Acemoglu i J.A. Robinsona, a także zestawiając tę koncepcję z ideą nowego pragmatyzmu, lansowaną przez G.W. Kołodkę. Wskazane zostają przesłanki skłaniające do aplikacji modelu gospodarki inkluzywnej, jak też bariery i uwarunkowania mogące utrudnić takie przedsięwzięcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Poznań: Zysk i S-ka.
2.Dequech, D. (2002). The Demarkation between the “Old” and the “New” Institutional Economics: Recent Complications. Journal of Economic Issues, XXXVI (2), 565–572.
3.Hodgson, G.M. (2006). Institutions, Recessions and Recovery in the Transitional Economies. Journal of Economic, XL (4), 875–894.
4.Kleer, J. (2013). Globalne zagrożenia rozwoju (koncept teoretyczny i obszary badań). W: E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, s. 13–43. Warszawa: PAN – Komitet Prognoz Polska 2000 Plus.
5.Kleer, J. (2013), Globalizacja a systemy polityczne. W: E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, s. 51–76. Warszawa: PAN – Komitet Prognoz Polska 2000 Plus.
6.Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
7.Kołodko, G.W. (2012). Dokąd zmierza świat – Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
8.Kołodko, G.W. (2014). Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, s. 19–38. Warszawa: PTE.
9.Lissowska, M. (2008). Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: C.H. Beck.
10.Mączyńska, E. (2015). Inkluzywna gospodarka. W: J. Żakowski (red.), Reforma kulturowa 2020–2030–2040, s. 117–134. Raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej. Warszawa.
11.Miszewski, M. (2015), Instytucjonalne podłoże dryfu systemu kapitalistycznej gospodarki rynkowej. W: E. Mączyńska (red.), Modele ustroju gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, s. 138–148. Warszawa: PTE.
12.Ratajczak, M. (2012). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, 3, 281–302. Inkluzywny system gospodarczy – Utopia i droga do jej realizacji