Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane

Autorzy: Urszula Markowska-Przybyła
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

David M. Ramsey
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: kapitał społeczny zaufanie pomiar gra „zaufanie”
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (223-236)
Klasyfikacja JEL: C70 R12 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono porównanie wartości miary kapitału społecznego – poziomu zaufania – uzyskanych w dwojaki sposób: jako odpowiedź na pytanie: „czy większości ludzi można ufać?” oraz w wyniku analizy zachowania graczy w grze „zaufanie”. Porównanie danych obu sposobów pomiaru pokazuje, że odpowiedzi na pytanie o zaufanie w niewielkim stopniu odzwierciedlają zachowania graczy, zaś dane agregowane na poziomie regionów nie są w ogóle skorelowane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashraf, N., Bohnet, I., Piankov, N. (2006). Decomposing trust and trustworthiness. Experimental Economics, 9 (3), 193–208.
2.Bellemare, C., Kröger, S. (2007). On representative social capital. European Economic Review, 51 (1), 183–202.
3.Berg, J., Dickhaut, J., McCabe, K. (1995). Trust, Reciprocity, and Social History. Games and Economic Behavior, 10 (1), 122–142.
4.Beugelsdijk, S. (2006). A note on the theory and measurement of trust in explaining differences in economic growth. Cambridge Journal of Economics, 30 (3), 371–387.
5.Beugelsdijk, S. (2008). Trust, institutions and the “generally speaking question”: a reply to Uslaner. Cambridge Journal of Economics, 32 (4), 633–638.
6.Coleman, J.S. (1990). Fondations of Social Theory. Cambrigde, MA: Harvard University Press.
7.Ermisch, J., Gambetta, D., Laurie, H., Siedler, T., Noah Uhrig, S.C. (2009). Measuring people’s trust. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 172 (4), 749–769.
8.Fehr, E., Fischbacher, U., Rosenbladt, V., Bernhard, Schupp, J., Wagner, G.G. (2003). A Nationwide Laboratory Examining Trust and Trustworthiness by Integrating Behavioural Experiments into Representative Surveys (SSRN Scholarly Paper No. ID 413204). Roch
9.Gambetta, D. (2000). Can we trust trust. W: D. Gambetta (red.), Trust: Making and breaking cooperative relations, s. 213–237. Department of Sociology, University of Oxford.
10.Glaeser, E.L., Laibson, D.I., Scheinkman, J.A.,Soutter, C.L. (2000). Measuring trust. The Quarterly Journal of Economics, 115 (3), 811–846.
11.Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L. (2010). Civic capital as the missing link (Working Paper No. 15845). Cambridge: National Bureau of Economic Research.
12.Holm, H.J., Danielson, A. (2005). Tropic Trust Versus Nordic Trust: Experimental Evidence From Tanzania And Sweden. The Economic Journal, 115 (503), 505–532.
13.Holm, H., Nystedt, P. (2008). Trust in surveys and games–A methodological contribution on the infl uence of money and location. Journal of Economic Psychology, 29 (4), 522–542.
14.James, H.S. Jr.(2002). The trust paradox: a survey of economic inquiries into the nature of trust and trustworthiness. Journal of Economic Behavior and Organization, 47( 3), 291–307.
15.Johansson-Stenman, O., Mahmud, M., Martinsson, P. (2005). Trust, trust games and stated trust: evidence from rural Bangladesh.
16.Knack, S., Keefer, P. (1997). Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation. The Quarterly Journal of Economics, 112 (4), 1251–1288.
17.Lazzarini, S.G., Madalozzo, R., Artes, R.S. (2004). Measuring trust: An experiment in Brazil (Insper Working Paper). Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
18.Markowska-Przybyła, U., Ramsey, D. (2014). A game theoretical study of generalised trust and reciprocation in Poland: I. Theory and experimental design. Operations Research and Decisions, (3), 59–77.
19.Markowska-Przybyla, U., Ramsey, D. (2015). A game theoretical study of generalised trust and reciprocation in Poland: II. A description of the study group. Operations Research and Decisions, (2), 51–73.
20.Miller, A.S., Mitamura, T. (2003). Are surveys on trust trustworthy? Social Psychology Quarterly, 66 ( 1), 62–70.
21.Putnam, R.D. (1995). Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: WydawnictwoZnak.
22.Qin, X., Shen, J., Meng, X. (2011). Group-based trust, trustworthiness and voluntary cooperation: Evidence from experimental and survey data in China. The Journal of Socio-Economics, 40 (4), 356–363.
23.Sapienza, P., Toldra-Simats, A., Zingales, L. (2013). Understanding trust. The Economic Journal.
24.Sztompka, P. (2007). Zaufanie: fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
25.Vyrastekova, J., Garikipati, S. (2005). Beliefs and Trust: An Experiment (Research Paper No. 200511). University of Liverpool Management School.