Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 34.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. WYBRANE PROBLEMY POMIARU REGULACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
2. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
4. Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
5. KONSUMPCJA KOLABORATYWNA – WYZWANIA POMIAROWE I MENEDŻERSKIE W KONTEKŚCIE TZW. RIDE SHARING
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
6. Rutyny biznesowe w networkingu – wyzwania pomiarowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
7. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
8. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
9. Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
10. The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
11. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASEKTY BADANIA UTAJONYCH POSTAW KONSUMENTÓW WOBEC MAREK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
12. Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
13. Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
14. Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
15. Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
16. Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
17. Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
18. Globalizacja oraz zmiany jej poziomu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
19. Globalizacja i jej pomiar
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Przejdź
20. System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
21. Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
22. Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
23. Pomiar zróżnicowania odchyleń w kontroli budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
24. Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
25. Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
26. External construed country image ‒ the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
27. Innowacyjność organizacji - istota i pomiar
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
28. Metody oceny jakości i analiz zebranych danych w procesie obsługi klienta na przykładzie wybranych organizacji komunikacji miejskiej - wyniki badań 2016 r.
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
29. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
30. Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
31. Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
32. Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
33. Dylematy wyboru mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
34. Koncepcja modelu sterującego dla przedsiębiorstwa z sektora dóbr szybko rotujących
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
Strona