Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
KONSUMPCJA KOLABORATYWNA – WYZWANIA POMIAROWE I MENEDŻERSKIE W KONTEKŚCIE TZW. RIDE SHARING

Autorzy: Agnieszka Małecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna współużytkowanie zrównoważona konsumpcja pomiar ride sharing
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (139-150)

Abstrakt

W artykule podjęo próbę zdefiniowania pojęcia konsumpcji kolaboratywnej na tle różnych podejść stosowanych w literaturze i wskazano luki teoriopoznawcze dotyczące tego wyłaniającego się zjawiska. Autorzy zaproponowali skale służące do pomiaru skłonności do konsumpcji kolaboratywnej w kontekście tzw. ride sharing w oparciu o popularny serwis BlaBlaCar. Zaproponowany model pomiarowy uzyskał wsparcie empiryczne, dzięki czemu może stanowić punkt odniesienia w przyszłych badaniach. Wskazano na wyzwania menedżerskie związane z popularyzacją zjawiska kolaboratywnej konsumpcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardhi F., Eckhardt G.M., Access-based consumption: The case of car sharing, „Journal of Consumer Research” 2012, No. 39 (4), s. 881–898.
2.Bauman Z., Konsumowanie życia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
3.Belk R., You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, „Journal of Business Research” 2014, No. 67 (8), s. 1595–1600.
4.Belk R., Materialism: Trait aspects of living in the material world, „Journal of Consumer Research” 1985, s. 265–280.
5.Bock G.W., Zmud R.W., Kim Y.G., Lee J.N., Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. „MIS Quarterly” 2005, s. 87–111.
6.Botsman R., Rogers R., What’s mine is yours: how collaborative consumption is changing the way we live, Collins, 2011.
7.Egea J.M.O., Frutos N.G., Toward Consumption Reduction: An Environmentally Motivated Perspective, „Psychology & Marketing” 2013, No. 30 (8), s. 660–675.
8.Felson M., Spaeth J.L., Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach, „American Behavioral Scientist” 1978, No. 21 (4), s. 614–624.
9.Gefen D., E-commerce: the role of familiarity and trust, „Omega” 2000, No. 28 (6), s. 725– 737.
10.Guiot D., Roux D., A second-hand shoppers’ motivation scale: Antecedents, consequences, and implications for retailers, „Journal of Retailing” 2010, No. 86(4), s. 355–371.
11.Haski-Leventhal D., Altruism and volunteerism: The perceptions of altruism in four disciplines and their impact on the study of volunteerism. „Journal for the Theory of Social Behaviour” 2009, No. 39 (3), s. 271–299.
12.Koh J., Kim Y.G., Sense of virtual community: A conceptual framework and empirical validation, „International Journal of Electronic Commerce” 2003, No. 8(2), s. 75–94.
13.Lichtenstein D.R., Netemeyer R.G., Burton S., Distinguishing coupon proneness from value consciousness: an acquisition-transaction utility theory perspective, „The Journal of Marketing” 1990, s. 54–67.
14.Lichtenstein D.R., Ridgway N.M., Netemeyer R.G. Price perceptions and consumer shopping behavior: a fi eld study, „Journal of Marketing Research” 1993, s. 234–245.
15.Mitręga M., Pomiar w badaniach naukowych w marketingu – standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta, „Marketing i Rynek” 8/2014, 135–138.
16.Mitręga M., Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 11 (1/40), s. 40–63.
17.Ozanne L.K., Ballantine P.W., Sharing as a form of anti-consumption? An examination of toy library users, „Journal of Consumer Behaviour” 2010, No. 9 (6), s. 485–498.
18.Richins M.L., Dawson S., A consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation, „Journal of Consumer Research” 1992, No. 19 (3), s. 303.
19.Roberts J.A., Hann I.H., Slaughter S.A., Understanding the motivations, participation, and performance of open source software developers: A longitudinal study of the Apache projects, „Management Science” 2006, No. 52 (7), s. 984–999.
20.Van der Heijden H., User acceptance of hedonic information systems, „MIS Quarterly” 2004, s. 695–704.
21.Wasko M.M.L., Faraj S., Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice, „MIS Quarterly” 2005, No. 29 (1), s. 35–57.